Het team en de raad van bestuur van deAuteurs zijn er klaar voor om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.

We nodigen jullie uit om het jaarverslag nog eens door te nemen.

Lees hier het voorwoord van ons jaarverslag 2019:

‘Beste collega-Auteurs,

Ongeveer een jaar geleden mocht ik de fakkel overnemen van Rik D’hiet als voorzitter van onze bijzondere beheers- vennootschap. Al toen ik zetelde in de raad van bestuur, kon ik ervaren hoe een klein maar efficiënt team zich dagelijks inzet om de rechten van onze meer dan 1400 leden te beschermen. Je moet het maar doen. Met het motto “voor Auteurs, door Auteurs”, laat datzelfde team zich vakkundig omringen door een raad van bestuur van bijzondere Auteurs uit verscheidene disciplines. Het was dan ook een hele eer om voorzittter te mogen worden van zoveel talent. De daaraan gekoppelde uitdaging ging ik met plezier aan, al had ik de climax van mijn eerste jaar enigszins anders voorgesteld.

De culturele en creatieve sector zijn de laatste tijd aan een onvoorstelbaar tempo veranderd. Dat alleen was al een uitdaging, maar vooral sinds de recente besparingen staat bij veel van onze Auteurs het water aan de lippen. En wie had dan nog durven denken dat een virus ons leven in één klap zou veranderen.  Op het moment van dit schrijven zit ik zoals iederen ‘in mijn kot’ en heb ik geen idee hoe lang die bizarre situatie nog zal duren. Veel mensen hebben nu misschien meer tijd om te lezen of series te ‘bingen’, maar terzelfdertijd gaat er niemand meer naar het theater, zijn de cinemazalen gesloten, worden filmproducties uitgesteld of afgelast en worden er geen lezingen meer gegeven. De onmiddellijke impact is enorm, voor onze makers en voor onze beheersvennootschap, maar de ware omvang van de problemen die op ons afkomen zullen we pas na jaren kunnen inschatten. Gelukkig maken we nu gretig gebruik van het internet dat vooralsnog niet gecrasht is. Zelfs van toneelstukken kun je tegenwoordig virtueel genieten. Een mooi bewijs dat onze creaties hoe dan een weg vinden naar hun publiek, weliswaar via nieuwe kanalen.

We weten allemaal dat online content ook na deze crisis aan belang zal winnen. Toch blijft het op vele vlakken onduidelijk hoe onze rechten in die exploitatiejungle gevrijwaard zullen blijven. Zo is onze discussie met VRT aangaande online rechten nog steeds lopende en kan ik de starre houding van onze publieke omroep hierin enkel betreuren. Het gevecht voor een faire vergoeding blijft broodnodig, niettemin omdat het voortbestaan van veel van onze Auteurs ervan afhangt. En nu de realiteit de fictie overtreft, is er weinig garantie dat binnenkort alles terug naar het oude gaat.

Vandaag hebben de meesten van onze Auteurs zich verenigd in hun eigen belangenvereniging, wordt er nauw samengewerkt en effectief vooruitgang geboekt. In onze strijd zijn we echter ook versnipperd geraakt. Belgie telt nog altijd meer beheersvennootschappen dan regeringen. Daardoor zijn we vaak niet genoeg verenigd om met een helder verhaal naar onze politici te stappen. Die situatie mag ons niet blijven verzwakken. De nood aan solidariteit en een nog innigere samenwerking met de belangenverenigingen dringt zich op.

Toch mogen ook we ook blij zijn: er is eensgezinsheid over het grote maatschappelijke belang van onze creaties tijdens een wereldwijde crisis. Nochtans ging onze sector al een hele tijd door een crisis, waardoor investeringen nu absoluut noodzakelijk zijn om het voortbestaan van onze culturele biotoop te vrijwaren. Het leven zal er hoe dan ook anders gaan uitzien. Maar veel hangt af van hoe wij als mens en maatschappelijk met deze nieuwe werkelijkheid zullen omspringen. Moge dit voor onze politiek een uitgelezen kans zijn om te bewijzen dat Auteurs ook in de toekomst hun stempel mogen blijven drukken op onze cultuur en zo een inspiratie kunnen zijn voor de volgende generaties. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij van ons laten horen.

Raf Reyntjens, Voorzitter deAuteurs’

 

Type
Nieuws
Datum
17.06.2020