Op 22 juni werd de Algemene Vergadering van deAuteurs digitaal en per volmacht georganiseerd.

De stemmen waren talrijk, en wij willen onze leden uitdrukkelijk bedanken voor hun deelname en vertrouwen.

Na de opening van de vergadering door de voorzitter Raf Reyntjens, stelde Katrien Van der Perre, algemeen directeur van deAuteurs, in aanwezigheid van de commissaris Dhr. Ronse samen met de gerechtsdeurwaarder Dhr. Van De Vyvere de resultaten voor.

Het jaarverslag, de verslagen over het beheer en het deAuteursfonds werden allen goedgekeurd.

Zowel aan de commissaris als aan het bestuur werd kwijting verleend.

Verder werden de voorgestelde afhoudingen voor de werking van deAuteurs en voor het deAuteursfonds goedgekeurd.

Daarna kwam de bekendmaking van de nieuwe leden van de raad van bestuur. Werden verkozen voor een mandaat van vier jaar:

– Raf Reyntjens, audiovisuele fictie (herkozen)

– Inès Eshun, audiovisuele fictie

– Anouk Fortunier, audiovisuele fictie

– Brunhilde Borms, literatuur (herkozen)

– Bettie Elias, literatuur (herkozen)

Gefeliciteerd, allemaal!

We nemen afscheid van Joël Vanhoebrouck en Carlo Van Baelen en danken hen hartelijk voor al het werk dat zij tijdens hun mandaat hebben verricht.

Het team en de nieuwe raad van bestuur van deAuteurs zijn er klaar voor om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.

Type
Nieuws
Datum
23.06.2021