deAuteurs heeft alles in het werk gesteld om deze Covid 19-compensatie zo snel mogelijk uit te betalen. De verdeling van de vergoeding werd op 17 december 2021 afgerond en auteurs die ervoor in aanmerking komen ontvangen eerstdaags de compensatie.

Deze vergoedt in de eerste plaats de verloren opvoeringsrechten door de verplichte sluiting van de theaterzalen en voorziet tevens een aandeel voor de verloren publieke mededelingsrechten van audiovisuele auteurs. Deze vergoeding werd volledig automatisch berekend.

Daarnaast was het mogelijk om voor 15 november een aanvraag te doen in het geval van minderinkomsten in geval van volgende specifieke situaties:

  • Geannuleerde/uitgestelde theater/dans/circusvoorstellingen
  • Een boekvoorstelling die niet kon plaatsvinden
  • Een audiovisuele productie die niet is kunnen doorgaan

Het maximumbedrag van de compensatie bedraagt 10.000 EUR/referentiejaar. Bedragen lager dan 150 EUR werden niet uitbetaald.

In totaal werden 179 auteurs vergoed via deze federale Covid 19-compensatie.

deAuteurs is momenteel in overleg met het Kabinet Dermagne om de toekenning van de federale Covid19-compensatie te evalueren en hopelijk te verhogen.

Type
Nieuws
Datum
20.12.2021