Download hier het beurzenprogramma 2020. 

INDIENEN DOSSIERS

Gelieve jouw dossier in één document (PDF bestand max. 5 pagina’s) te mailen naar beurzen@deauteurs.be

Auteurs kunnen pas twee jaar na de toekenning van een beurs opnieuw een aanvraag indienen voor dezelfde beurs.

VOOR MEER INFORMATIE
Communicatieverantwoordelijke
T +32 (0)2 290 08 09
beurzen@deauteurs.be

Type
Nieuws
Datum
20.12.2019