Commissie van het Europees Parlement laat audiovisuele auteurs in de steek

De IMCO-Commissie (Internal Market Committee) van het Europees Parlement stemde negatief op alle 5 amendementen die oproepen om audiovisuele auteurs te vergoeden in verhouding met de exploitatie van hun werken. Deze amendementen werden aangebracht door de twee grootste politieke partijen in het Parlement, de Europese Volkspartij (EVP) en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), en eisen een onvervreemdbaar vergoedingsrecht voor scenaristen en regisseurs wat de online-exploitatie van hun werken betreft.

De IMCO-Commissie was de eerste om te stemmen op het voorstel tot richtlijn voor auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. Dit voorstel voorziet voordelige bepalingen voor auteurs, zoals een reeks maatregelen om de transparantie te verbeteren en tot evenwichtigere contractuele onderhandelingen tussen auteurs en gebruikers te komen. Maar deze bepalingen op zich zijn onvoldoende en dienen vergezeld te gaan van een onvervreemdbaar vergoedingsrecht voor auteurs in de audiovisuele sector. Vandaar de voorgestelde amendementen.

Deze negatieve stem is alvast geen goed begin en een domper voor scenaristen en regisseurs overal in Europa. Er moeten echter nog verschillende commissies hun stem uitbrengen, het tij kan dus nog keren. Er wordt vooral van de CULT-Commissie (Culture and Education) verwacht dat zij deze blunder zal rechtzetten door het onvervreemdbaar vergoedingsrecht voor audiovisuele auteurs te steunen. Zij brengt haar stem volgende week woensdag 21 juni uit. De andere commissies stemmen normaalgezien eind juni – begin juli.

Lees het oorspronkelijk persbericht van SAA