Op 10 december 2021 keurde de Kern van de federale regering de verlenging van de economische coronamaatregelen goed voor 2022, gezien het oplaaien van de pandemie. Sommige van deze maatregelen zijn van cruciaal belang voor auteurs, zoals de toegang tot de werkloosheidsuitkeringen en de cumulatie ervan met auteursrechten.

De maatregelen zullen het hele eerste kwartaal van 2022 van kracht zijn. De belangrijkste voor auteurs en uitvoerende kunstenaars zijn de mogelijkheid om auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen onbeperkt te combineren, met een flexibelere toegang tot werkloosheidsuitkeringen

Naast de verlenging van deze maatregelen heeft de regering haar goedkeuring gegeven voor een verlaging van de RSZ-tarieven in het vierde kwartaal van 2021 voor de gehele evenementensector, die rechtstreeks wordt getroffen door de sluitingen door de Coronapandemie. Deze verlaging geldt zowel voor events als voor cultuur.

 Bron: Persbericht van het kabinet van de premier d.d. 10 december 2021 – “Regering verlengt de economische coronamaatregelen en steunt de evenementensector en horeca” – “https://www.premier.be/nl/verlenging-economische-coronamaatregelen

Type
Nieuws
Datum
21.12.2021