Op 24 augustus 2015 werd de nieuwe wet van 20 juli 2015 over de verweesde werken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verweesde werken zijn werken waarvan de rechthebbenden niet zijn geïdentificeerd of niet zijn opgespoord ondanks het feit dat er intensief naar gezocht is. Hierdoor kan geen toestemming worden gevraagd en kunnen de werken dus niet worden gebruikt.

Bepaalde instellingen zullen voortaan voor specifieke doeleinden toch gebruik mogen maken van verweesde werken. De wet vereist wel dat de instellingen zorgvuldig onderzoek hebben gedaan naar de identificatie van de rechthebbenden en dat ze de documentatie mbt. dit onderzoek hebben geregistreerd in een onlinedatabank. De praktische modaliteiten van deze online databank zullen geregeld worden in een Koninklijk Besluit dat nog moet verschijnen.

Om rechtszekerheid te kunnen bieden, bepaalt de nieuwe wet dat bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea, archieven, erfgoedinstellingen en publieke omroeporganisaties verweesde werken die in hun verzamelingen voorkomen mogen gebruiken met als doel het digitaliseren, beschikbaar stellen, indexeren, catalogiseren, behouden of restaureren ervan.

Het gaat om werken in de vorm van een boek, dagblad, krant, tijdschrift of ander geschrift alsook cinematografische of audiovisuele werken en fonogrammen die opgenomen zijn in de verzamelingen van bovengenoemde instellingen. Zij verwerven de status van verweesd werk of fonogram vanaf het ogenblik dat het zorgvuldig onderzoek is uitgevoerd en zij als zodanig werden geregistreerd.

Tot slot stelt de wet dat elke rechthebbende te allen tijde de mogelijkheid heeft om de status van verweesd werk te beëindigen. In dat geval heeft de rechthebbende recht op een vergoeding voor het gebruik dat bovenstaande instellingen van het werk hebben gemaakt. De vergoeding wordt betaald door de instellingen. De berekeningswijze en andere voorwaarden worden door de Koning vastgelegd.

De volledige wet kan u hier raadplegen

Type
Politieke dossiers, Audiovisueel, Literatuur, Podiumkunsten, Strip & Illustratie
Datum
03.09.2015