Audiovisueel

Beurzen ter waarde van € 1000. Deze beurzen moeten hen in de gelegenheid stellen om hun afstudeerwerk te schrijven, te regisseren of de postproductie ervan te doen.

Podiumkunsten

Beurzen ter waarde van 500 euro voor studenten theater, dans en circus. Deze beurs kan worden aangevraagd voor externe coaching op het gebied van schrijven, creëren, choreograferen of voor de aankoop van materiaal voor de vormgeving van de voorstelling. Kosten die niet direct verband houden met het project worden niet in aanmerking genomen.

Illustratie

Beurzen ter waarde van 500 euro. Deze beurs kan worden aangevraagd om de kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met het project, zoals bijvoorbeeld tekenmateriaal & papier, lijsten voor de afstudeerexpo, businesskaartjes, enz. Kosten die niet direct verband houden met het project worden niet in aanmerking genomen

Ontvankelijkheidscriteria

 • BA3, Masterstudent aan een Vlaamse of Brusselse film, theater, llustratie opleiding
 • Auteur van het werk waarvoor u de beurs aanvraagt
 • Beursaanvraag voor de datum van indiening van uw eindwerk
 • Niet aangesloten bij een andere beheersvennootschap
 • U bent gedomicilieerd in België

Samenstelling aanvraag

 • Beschrijving van het project (min.350 woorden, max 500 woorden) met logline, synopsis, opzet van het project
 • Motivatie om de beurs aan te vragen (min.350 woorden, max 500 woorden)
 • CV met “lmogra”e en links naar eerder werk
 • Moodboard
 • Begroting van het project en waarvoor wordt de beurs gebruikt
 • Schriftelijke verklaring van de promotor die de aanvraag van de beurs steunt en bevestigt dat het om een eindwerk gaat

DEADLINE: 6 Maart 2023 om 17u

Inschrijvingslink vind je hier.

Informatiebundel vind je hier.

Type
Nieuws
Datum
04.03.2023