Thema deAuteurs Academy

Op donderdag 16 november, om 10 uur, gaat onze derde digitale masterclass door. Gastspreker Jozefien Vanherpe *, professor aan KU Leuven en expert in intellectueel eigendomsrecht, zal inzoomen op prangende vragen over auteursrecht en artificiële intelligentie :

  • korte bespreking van de mogelijke bescherming van AI-technologie
  • de vraag of ontwikkelaars van AI-platformen toestemming moeten vragen voordat ze werken ‘scrapen’ van het internet, bijvoorbeeld voor training van systemen zoals ChatGPT en Midjourney.
  • het gebruik van AI in de praktijk. Zien we vandaag al volledig door AI gegenereerde werken? Hoe verhoudt het auteursrecht zich tot creaties waarbij een AI-systeem betrokken is?
  • kunnen we stellen dat een AI-systeem als auteur kan fungeren, of verschuift het auteursrecht naar een andere belanghebbende, of zelfs naar het publieke domein? Dit zijn vragen waarop we vandaag nog geen definitief antwoord hebben.
  •  hoe kunnen we komen tot een adequate regelgeving voor de digitale toekomst van auteurs.

Biografie Jozefien Vanherpe

Jozefien Vanherpe studeerde rechten aan KU Leuven en de Universiteit van Cambridge. Na een aantal jaren advocatuur maakte ze in 2019 de overstap naar de academische wereld. In 2022 doctoreerde ze met een thesis over de regulering van contracten in de muziekindustrie.

Enkel toegankelijk voor leden van deAuteurs. Inschrijven kan tot 10 november via onderstaande link.

Als lid van de Europese koepelorganisatie SAA (Society of Audiovisual Authors) ijvert deAuteurs samen met andere organisaties voor een correcte regelgeving op het vlak van AI.

In de audiovisuele sector worden AI-tools al jaren gebruikt om visuele effecten en postproductieprocessen te verbeteren en zo de visuele ervaring van het publiek te verbeteren. Vandaag kunnen technologieën die datasets van audiovisuele werken verwerken audiovisuele producten genereren die lijken op originele werken, waarbij animatie het meest blootgesteld is aan generatieve AI-producten. Deze recente ontwikkelingen hebben veel discussies losgemaakt over de voor- en nadelen van AI voor de filmsector. Wil je meer weten over de Europese context, dan kan je hier het standpunt lezen van SAA (gepubliceerd op 4.10.2023) waarin de specifieke uitdagingen van generatieve AI voor Europese audiovisuele auteurs en hun collectieve beheersorganisaties (CMO’s) worden verduidelijkt.

“Met voldoende transparantie en waarborgen kan AI auteurs en de maatschappij dienen. Het heeft het potentieel om creativiteit en culturele diversiteit te stimuleren. Maar de sleutel is: het zal alleen werken als beleidsmakers het menselijk welzijn tot hun topprioriteit maken bij innovatie. Wat we nodig hebben is dat AI de menselijke creativiteit behoudt en versterkt, niet vervangt.” – Barbara Hayes, voorzitter Raad van Bestuur SAA.

Type
Nieuws
Datum
23.10.2023