deAuteurs heeft een contract met NETFLIX

deAuteurs heeft samen met SACD op 17 september jl. een licentie-overeenkomst afgesloten met de SVOD (subscription video on demand) service provider NETFLIX voor hun activiteiten op het Belgische, Franse en Luxemburgse grondgebied. De lancering in België van deze activiteiten vond plaats op vrijdag 19 september.

Het contract geeft NETFLIX de toelating het repertoire van deAuteurs te gebruiken. NETFLIX kan dus audiovisuele werken van leden van deAuteurs aanbieden, vanzelfsprekend enkel voor zover zij voorafgaandelijk de toestemming van de producent of distributeur hebben verkregen. Leden van deAuteurs zullen voor het gebruik van hun werken op NETFLIX een effectieve vergoeding ontvangen en dit via hun beheersvennootschap deAuteurs.

Het akkoord garandeert een gelijkheid in behandeling van auteursrechten tussen alle platformen aanwezig op de Belgische markt.

De ondertekenaars wensen dat de ontwikkeling van SVOD of video-on-demand per abonnement bijdraagt tot een grotere toegang voor het publiek tot Belgische en Europese audiovisuele werken, recent of ouder. Tevens rekenen zij erop dat deze evolutie het publiek aanspoort zich niet langer tot illegale bronnen te wenden.