Het leenrecht

Katrien Van der Perre, directeur van deAuteurs, geeft toelichting over het leenrecht.

Debat: Christophe Depreter (SABAM), Katrien Van der Perre (deAuteurs), Marie Gybels (Reprobel). Gespreksleider: Carlo Van Baelen (tot 2011 directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren).

Op het jaarlijks congres van de Vlaamse Auteursvereniging op 22 december werd het nieuwe KB toegelicht en besproken met een panel van afgevaardigden van de beheersvennootschappen en Reprobel en de aanwezige auteurs en vertalers.
Het principe van de verhoging van de vergoeding werd goed onthaald, maar de werkelijke cijfers werden niet echt op applaus onthaald. Immers om als auteur in 2017 een leenvergoeding van 500 euro te verwerven, moeten er 22.321 ontleningen van zijn/haar boek(en) gerealiseerd worden. Er zijn in Vlaanderen 311 gesubsidieerde openbare bibliotheken. Als die elk 1 exemplaar van een auteur ter beschikking stellen voor ontlening, dan moet dit ene boek 72 x per bibliotheek en per jaar ontleend worden. De werkelijkheid is een gebruikscoëfficiënt van 1,6 per boek en per jaar.
De dubbele berekeningsbasis voor de vaststelling van de leenvergoeding, collectie en ontleningen, werd door de aanwezigen als werkbaar aangegeven. Hoewel de rechtlijnigheid van aantal ontleningen een zeker Mattheuseffect in zich heeft (veel ontleende auteurs zullen veel ontvangen), zorgt de aanwezigheid in de collectie als berekeningsbasis voor een minimale cultureel-literaire correctie. Over mogelijke aftopping was er geen consensus al was het maar omdat het totaal beschikbare bedrag zo laag is.
De auteurs drongen ook aan op actief overleg tussen de bibliotheken, Reprobel en de beheersvennootschappen voor de verzameling en verwerking van de gegevens om te komen tot een objectieve uitbetaling van de leenvergoeding op basis van de beide parameters in het KB. Het beperkte beschikbare bedrag nog eens afromen door disproportionele administratieve kosten zou het eindbedrag helemaal symbolisch maken. De rechthebbenden rekenen op een constructieve medewerking van de bibliotheken voor de aanlevering van de ontleningsgegevens op titelniveau zonder extra meerkosten. Een bundeling van deze gegevens op niveau van Reprobel zou deze kost centraliseren en levert een objectieve verdelingsbasis op voor alle beheersvennootschappen. Een engagement tot brengplicht zou de rechten van de auteurs maximaal respecteren.
De mogelijkheid die het KB voorziet om de leenvergoeding door te rekenen aan de gebruiker werd door de aanwezigen aanzien als een acceptabele en rechtvaardige manier om de leenvergoeding op een billijker niveau te brengen. Dat daarbij jongeren en kansengroepen vrijgesteld worden is evident. Het principe dat de gebruiker met een gemiddeld inkomen mee betaalt voor de meerwaarde van de diensten van een bibliotheek en de ontleningsfaciliteiten gaat niet in tegen het democratisch principe van toegang tot informatie. Informatie is geen gratis goed.

 Crisis in het boekenvak

Debat over de crisis in het boekenvak.

Deelnemers aan het gesprek: Koen Stassijns (auteur en ondervoorzitter VAV & ondervoorzitter deAuteurs), Carlo Van Baelen (voor het Confituur-project van de boekhandelaars), Koen Van Bockstal (directeur Vlaams Fonds voor de Letteren), Lidewijde Paris (uitgeefdirecteur Nieuw Amsterdam), Geert Joris (uittredend directeur Boek.be), Maarten Van Steenbergen (uitgever Lannoo). Gespreksleider: Patrick De Rynck

 Malin-Sarah over Clan

deAuteurs-lid Malin-Sarah Gozin die op 31 januari de eerste deAuteursprijs ontvangt, vertelt over haar succesvolle tv-serie Clan.

Type
Nieuws, Audiovisueel, Literatuur, Podiumkunsten, Strip & Illustratie
Datum
25.12.2012