De toetreding wordt door de leden van het bestuur onthaald als een ‘goede en voor de hand liggende zaak’.

Dramaastricht is een in Maastricht gevestigde instelling, die zich tot taak stelt tweejaarlijks een zogenaamde Conferentie van Maastricht te organiseren.

Doel

Auteurs van dramatisch werk uit Vlaanderen en Nederland bijeen te brengen rond de bespreking van een op dat moment actueel thema, dat de directe inhoudelijke of zakelijke belangen van de schrijvers betreft. Ook een tweede doelstelling is van belang: het met elkaar in contact brengen van dramaschrijvers uit beide landen.

Bestuur

De Stichting Dramaastricht wordt voornamelijk bestuurd door Vlaamse en Nederlandse auteurs, die verbonden zijn met Belgische en Nederlandse auteursorganisaties (SABAM en LIRA) en met het Algemeen Nederlands Verbond.
De stichting zet met deze conferenties een traditie voort, die reeds in 1966 is begonnen met de z.g. Colloquia van Vlaamse en Nederlandse Radio, Televisie en Toneelauteurs. Vanaf die datum werden voornamelijk in Maastricht en incidenteel elders meer dan 20 bijeenkomsten georganiseerd, steeds verbonden met de uitreiking van prijzen voor dramaschrijfkunst.

Type
Nieuws, Podiumkunsten
Datum
28.05.2015