Het wordt een dag vol panelgesprekken over persvrijheid waarna de uitreiking van de Honorary Title plaats vindt aan BAJ (Belarus Association for Journalists) Barys Haretski en The Fix: Jakub Parusinski.

Bekijk hier het volledige programma.

 

Wat is Difference Day? 

In 1993 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 3 mei uitgeroepen tot Werelddag van de Persvrijheid. Dit om het bewustzijn van het belang van persvrijheid te verhogen en regeringen er aan te herinneren hun plicht met betrekking tot de handhaving van het recht op vrijheid van meningsuiting op grond van artikel 19 van de in 1948 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren.

Vrijheid van meningsuiting betekent ook respect voor de mening van anderen. Het erkent dat er een verschil is tussen elk van ons, en er dus een veelheid aan meningen bestaat. Vrijheid van meningsuiting vieren is diversiteit, ja, zelfs dissensus vieren. Persvrijheid is een essentieel aspect van de vrijheid van meningsuiting. Zonder een vrij en onafhankelijk medialandschap en een diversiteit aan meningen is het onmogelijk een democratische samenleving op te bouwen en in stand te houden. ‘De vierde macht’ is het tegenwicht van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Creativiteit, onafhankelijk onderzoek, kunst en cultuur , vrij denken en spreken kunnen enkel vooruitgang boeken in een systeem waar er sprake is van degelijke en transparante checks and balances.

De aanslagen in Parijs op 7 januari 2015 (Charlie Hebdo), waarbij acht journalisten werden gedood, waren de manifestatie van een dramatische trend. Maar het gaat breder. Sinds 1992 werden meer dan 1100 journalisten gedood tijdens de uitoefening van hun beroep. Meer dan een derde van de wereldbevolking leeft in landen die niet beschikken over een vrije pers. Maar ook in democratische landen zijn persvrijheid en vrijheid van meningsuiting nooit verworven. De vierde macht wordt steeds uitgedaagd, zelfs bedreigd door politieke, economische, religieuze en andere machten.

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Persvrijheid organiseren de Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Erasmushogeschool Brussel, IHECS, BOZAR en Evens Foundation  samen met andere partners, zoals EPC MPA, European Broadcasting Union, Bertelsmann, Europese Commissie, UNESCO, European Endowment for Democracy,  …Difference Day.  Difference Day honoreert mensen, instellingen en organisaties die het verschil maken in het uitdragen en promoten van vrijheid van meningsuiting, zonder deze evenwel te verabsoluteren.

Type
Nieuws
Datum
01.05.2022