Wat is de beschermingstermijn?

De bescherming van een werk via het auteursrecht ontstaat vanaf het moment dat het werk gecreëerd is. Een eerste fase van de beschermingstermijn loopt vanaf dit moment gedurende het ganse leven van de auteur. Een tweede fase neemt een aanvang met het overlijden van de auteur. Het auteursrecht loopt tot 70 jaar na de dood van de auteur.

Na het overlijden van de auteur blijft het auteursrecht, m.a.w. zowel de vermogensrechten als de morele rechten, gedurende 70 jaar bestaan ten voordele van de persoon die de auteur zelf heeft aangeduid, ofwel ten voordele van zijn erfgenamen of de rechthebbenden.

Wanneer het werk door meerdere auteurs werd gemaakt, vanaf wanneer rekent men de beschermingsduur dan en hoe?

Wanneer een auteurswerk door meerdere auteurs werd gemaakt, dan verstrijkt de periode van 70 jaar pas na het overlijden van de langstlevende auteur. Deze beschermingsduur geldt voor alle rechtverkrijgenden van elk der auteurs.

Voorbeeld: een beeldhouwwerk werd gemaakt door twee coauteurs. In de hypothese dat één auteur in 2000 zou overlijden, terwijl de andere auteur pas in het jaar 2015 zou komen te overlijden, dan zullen de erfgenamen van de eerste auteur mee genieten van de auteursrechtelijke bescherming tot 31 december 2085.

Wanneer verstrijkt het auteursrecht voor anonieme en pseudonieme werken?

Voor anonieme en pseudonieme werken evenals voor werken die gepubliceerd worden in verschillende delen, banden, nummers of afleveringen gaat de termijn van 70 jaar in op het tijdstip dat het werk op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk werd gemaakt. Indien het door de auteur aangenomen pseudoniem geen enkele twijfel over zijn identiteit laat of de auteur zijn identiteit reeds kenbaar maakte, dan geldt de beschermingstermijn van 70 jaar na de dood van de auteur.

Alle informatie over de beschermingstermijn vind je hier.

Type
Legal Tuesday, Nieuws
Datum
27.11.2018