Waarom?


In het verleden was er dikwijls discussie over de verdeelsleutel die journalisten mochten toepassen. Zij werden door hun uitgevers vaak voor 100% in rechten uitbetaald. Volgens de belastingadministratie werd echter onterecht gebruik gemaakt van dit fiscaal gunstig statuut, waardoor zij de vergoedingen uit auteursrechten achteraf vaak (deels) herkwalificeerde in loon. Aan deze onzekere situatie komt nu dus een einde door het vastleggen van een duidelijke verdeelsleutel.

Voor wie?

De verdeelsleutel is van toepassing op zelfstandige journalisten, in hoofd- of bijberoep, die auteursrechtelijk beschermde werken (zoals teksten, foto’s, illustraties, video’s, films, …) leveren aan uitgevers die op deze werken bepaalde rechten verwerven met het oog op publicatie in kranten, magazines, websites, sociale media, digitale nieuwsbrieven, enz.
Let wel: er dient een contract tussen beiden aan de basis te liggen.

Dit akkoord kan niet zomaar worden toegepast op andere situaties. De belastingadministratie doet hier een uitspraak in een hele specifieke situatie. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan raden we aan voorzichtig te zijn. In de meeste gevallen is een verdeelsleutel van 30% in auteursrechten en 70% in loon aan te bevelen.

Vanaf wanneer?

De nieuwe verdeelsleutel treedt in werking vanaf 1 juli 2017. Dat wil zeggen dat vanaf die datum de belastingadministratie de verdeelsleutel niet meer zal kunnen betwisten en er een einde wordt gesteld aan de juridische onzekerheid omtrent het fiscaal statuut van freelance journalisten.

Je sluit dan ook best vanaf die datum een nieuw contract af met je uitgever indien het een van volgende uitgeverijen betreft: Belgian News Agency, De Persgroep Publishing, Mediafin, Mediahuis en Roularta Media Group.

Wat met BTW?

Dit akkoord heeft geen invloed op de BTW-tarieven. Deze tarieven blijven dus van kracht, namelijk 6% voor de overdracht van rechten en 21% voor de prestatie. De BTW-vrijstelling geldt enkel wanneer een uitgavecontract wordt afgesloten tussen een auteur – fysieke persoon en een uitgever mbt. de uitgave van een auteursrechtelijk beschermd werk.

Wat met de collectieve rechten?

Het akkoord is niet van toepassing op de rechten die een journalist krijgt via zijn beheersvennootschap (zoals, reprografie, leenrecht, thuiskopie).

Meer info

In ons dossier Fiscale FAQ vind je meer info terug over het fiscaal statuut van auteursrechten.

Type
Politieke dossiers, Literatuur
Datum
18.05.2017