Het voorstel kreeg veel tegenkanting. Vooral de artikelen 11 (dat voorziet in een nieuw recht voor persuitgevers) en 13 (dat online mediadiensten aansprakelijk stelt voor de inhoud die hun gebruikers uploaden) waren het onderwerp van een hevige strijd. Er werden echter wijzigingen aan de tekst aangebracht waardoor de twijfels bij de meeste parlementsleden werden weggenomen.

deAuteurs is vooral verheugd dat hierdoor ook het beginsel voor een billijke en evenredige vergoeding (artikel -14) werd aangenomen. Dat beginsel kan een verschil maken en ervoor zorgen dat scenaristen en regisseurs beter vergoed worden voor de online exploitatie van hun werken. Deze Europese juridische basis is essentieel om een invloed te hebben, zeker online.

We zijn er echter nog niet. Het Parlement zal nu in onderhandeling treden met de Europese Commissie en de Europese Raad. In deze ‘triloog’ moeten zij het eens worden over één tekst. deAuteurs hoopt dat deze finale tekst het beginsel naar een betere vergoeding zal bevestigen en dat Europese auteurs zo eindelijk steun krijgen in een digitale wereld.

Type
Nieuws, Politieke dossiers
Datum
13.09.2018