Verlengde deadline: geef aan vóór 5 september 2023!

Kopierechten vormen de vergoeding aan de auteur voor het kopiëren van zijn of haar uitgegeven of verspreide werk. Geef steeds tastbare werken aan: voor het uitdenken van een huisstijl kunnen wij geen rechten verdelen, voor een brochure die u in het kader hiervan heeft ontworpen, wel.

deAuteurs mikt zoals steeds op een betaling van de kopierechten op het einde van het jaar.

Hoe gaat u te werk?

Gelieve ons een gedetailleerde lijst van uw uitgaves bezorgen, deze mag u per mail versturen naar klara.demaeseneir@deauteurs.be. Gelieve voor werken op papieren drager het formulier te gebruiken dat u hier terugvindt en als onderwerp van uw mail “aangifte werken 2022” te gebruiken. Ook uw werken verschenen op digitale drager (e-books, artikels in de digitale versie van de krant, …) mag u aangeven. Gelieve hiervoor dit formulier te gebruiken.

Enkel volledige aangiftes zullen worden aanvaard. Gelieve geen aangifte te doen van werken die u al eens heeft aangegeven, tenzij het om een herdruk/heruitgave gaat.

Letterkundig en grafisch werk dien je voorlopig nog aan te geven via de oude moduleOm in te loggen heb je jouw e-mailadres en paswoord nodig.

Inloggen doet u met uw auteurscode en wachtwoord. Indien dit uw eerste aanmelding is, of u uw wachtwoord bent vergeten, dient u een nieuw wachtwoord aan te maken. Lukt het inloggen niet meteen? Het kan tot 15 minuten duren voordat uw nieuw wachtwoord werkt.

Eens u bent ingelogd, navigeert u naar “aangifte werken” en klikt u rechts op “een werk toevoegen” indien het om een nieuw werk gaat. Indien u een nieuwe druk aan een bestaand werk wenst toe te voegen, kan u naar het tabblad “verstuurd” navigeren en vervolgens naast het werk in kwestie op “+Exploitatie” klikken.

Opgelet! Het werk is pas aangegeven wanneer het verschijnt onder het tabblad “verstuurd”. Hiertoe dient u onderaan het hokje aan te vinken en op “opslaan en valideren” te klikken. U kan het werk ook voorlopig opslaan om het later verder te bewerken door op “opslaan als voorlopige aangifte” te klikken. Voorlopige aangiftes tellen niet mee voor de berekening van uw vergoeding.

Welke werken kan u aangeven?

Enkel werken die in aanmerking worden genomen door het auteurscollege van Reprobel – waarvan wij o.a. de reprografierechten en het leenrecht ontvangen – kunnen aangegeven worden. De lijst van werken die niet aanvaard worden, kan geraadpleegd worden op de website. Onze medewerkers informeren u na verwerking van uw aangifte over eventuele geweigerde werken.

Nieuwe aangiftemodule

Samen met onze softwareontwikkelaar zijn we hard aan het werk aan een nieuwe aangiftemodule. Die werd deels gelanceerd op onze algemene vergadering op 8 juni. Het deel voor de letterkundige en grafische werken vergt echter meer werk dan aanvankelijk ingeschat. De lancering is voorzien voor het voorjaar van 2024.

Hoe worden uw rechten berekend?

Uw rechten worden berekend aan de hand van een set regels die werden vastgelegd in een verdeelbarema, goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Meer info over de berekening? Neem een kijkje op onze website via deze link.

Heeft u vragen? Een vraag over uw aangifte? Aarzel dan niet om contact op te nemen via klara.demaeseneir@deauteurs.be.

 

 

Type
Nieuws
Datum
23.08.2023