deAuteurs is tevreden met het tussenarrest van het Hof van beroep van Antwerpen in het sinds 2006 aanslepende kabeldossier. Het Hof van beroep heeft zich uitgesproken in het voordeel van de auteurs.

Ter herinnering, in 2006 heeft Telenet een rechtszaak aangespannen voor de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen tegen de beheersvennootschappen (AGICOA, Uradex, SACD, Scam, Simin, Imagia, SOFAM en SABAM) om zich te laten vrijstellen van de betaling van het grootste deel van de auteursrechten en deze kosten door te schuiven naar de omroeporganisaties , zoals VTM, SBS of RTL.

Het is nochtans Telenet die jaarlijks 70 miljoen euro aan auteursrechten int bij haar abonnees. Conform de Belgische auteurswet moeten de kabeldistributeurs de vergoeding voor o.a. scenaristen en regisseurs regelen met hun beheersvennootschappen zoals SACD, Scam of deAuteurs.

De Mechelse rechtbank heeft de kabelmaatschappij in eerste aanleg gelijk gegeven. Zij volgde de stelling van Telenet dat de kabelmaatschappij een eenvoudig doorgeefluik zou zijn van omroepsignalen en geen verdeler is van betalende analoge en digitale zenderpakketten.

Het Hof van beroep heeft hier nu anders over geoordeeld: ‘Telenet is geen louter doorgeefluik. Zij stelt diverse pakketten samen en houdt diverse mogelijkheden in”. In tegenstelling tot wat de rechtbank van eerste aanleg oordeelde, ligt de verantwoordelijkheid voor de kabelrechten niet bij de omroepen maar wel degelijk bij de kabelmaatschappij zelf.

Op de vraag of de zogenaamde ‘directe injectie’ een kabeldoorgifte is, antwoordt het Hof positief.
De toestemming van de rechthebbenden is vereist en Telenet zal moeten betalen. Het Hof zegt wel dat het bewijs van de toestemming kan worden gevraagd en zal hier persoonlijk over waken. In een bijkomende zitting zullen zowel Telenet als de beheersvennootschappen moeten bewijzen over welke rechten zij beschikken en voor welke uitzendingen zij rechten claimen. De heropening van de debatten staat gepland op 20 januari 2014.

De scenaristen en regisseurs zullen dus nog even op hun kabelrechten moeten wachten die ondertussen hoog oplopen. Sinds 2006 lopen zij kabelrechten mis voor meer dan 50 zenders die door Telenet worden doorgegeven.

deAuteurs hoopt dat deze uitspraak een startschot kan zijn voor nieuwe onderhandelingen en roept Telenet op tot een constructieve dialoog om een billijke oplossing te bereiken voor de kabelrechten waar onze leden recht op hebben.

Type
Politieke dossiers, Audiovisueel
Datum
05.02.2013