deAuteurs kon haar beste resultaat sinds haar oprichting in 2013 voorleggen. In 2023 werden 6 417 765 € aan rechten geïnd. Dat is bijna 30 % meer dan in 2022. Er werden 40% meer rechten verdeeld in vergelijking met het jaar ervoor. De sterkste stijgers zijn de audiovisuele rechten met een groei van 41 % in vergelijking met 2022. Ook de inningen voor de audiowerken zijn fors gestegen.

Bovendien vinden steeds meer auteurs de weg naar deAuteurs. Het ledenaantal groeit elke dag, met vandaag meer dan 2100 leden.

Dit succes is onder meer te danken aan de constructieve samenwerking met de beroepsverenigingen (Scenaristengilde, Unie van Regisseurs en Vlaamse auteursvereniging)  die door deAuteurs in 2023 significant gesteund werden. Daarnaast wordt de persoonlijke service – onder het motto ‘voor auteurs, door auteurs’ – zowel op juridisch en zakelijk vlak, als op vlak van promotie en beurzen door de leden enorm gewaardeerd. Tot slot spelen ook de groeiende nationale en internationale inningen en verdelingen van auteursrechten een grote rol.

Nadat voorzitter Raf Reyntjens de vergadering opende, stelden algemeen directeur Katrien Van der Perre en haar team de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van het deAuteursfonds 2023 voor. De aanwezige vennoten namen kennis van de officiële stukken en keurden deze unaniem goed. Ook de voorgestelde statutenwijziging werd unaniem goedgekeurd. De vennoten verleenden eveneens kwijting aan het bestuur en de commissaris, en spraken hun vertrouwen uit over de koers die de vennootschap in 2024 zal blijven varen.

Het volledige jaarverslag van 2023 is hier te lezen.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met een live podcast-opname, waarin Melissa Giardina enkele jonge makers interviewde over hun ‘eerste keer’. Onder de geïnterviewden waren auteur Hans Depelchin, theatermaakster Nona Demey Gallagher, auteur Inès Eshun, podcastmakers Ditte Jacoby, Tibo Renodeyn en Freya Van Nieuwenhuysen van Studio Klankzinnig en scenarist Malik Mohammed.

Daarna was er gelegenheid om met elkaar bij te praten tijdens een walking dinner en konden de leden de coworking space van deAuteurs ontdekken.

Type
Nieuws
Datum
14.06.2024