o verduidelijkt de Commissie :

“Europeanen die binnen de EU op reis zijn, moeten het dikwijls stellen zonder onlinediensten voor films, sportprogramma’s, muziek, e-books of spelen, waarvoor zij in hun eigen land hebben betaald. Met de verordening betreffende de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten die vandaag wordt voorgesteld, worden deze beperkingen aangepakt, zodat EU-burgers op reis kunnen beschikken over de digitale inhoud die zij thuis hebben gekocht of waarop zij een abonnement hebben. Grensoverschrijdende portabiliteit is een nieuw EU-recht voor consumenten en zal naar verwachting worden gerealiseerd in 2017, tegelijkertijd met de afschaffing van roamingtarieven in de EU.”

Daarnaast stelde de Commissie eveneens haar visie voor een modern EU-kader voor auteursrechten voor. Ze wil er namelijk voor zorgen dat Europeanen toegang krijgen tot een breed scala aan legale inhoud en dat auteurs een betere bescherming en vergoeding krijgen.

Om dit te bereiken, staan buiten de bredere toegang tot inhoud in de hele EU, volgende punten op het actieplan:

  • Uitzonderingen op de regelgeving voor auteursrechten ten behoeve van een innovatieve en inclusieve maatschappij
    Uitzonderingen op het auteursrecht m.b.t. onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en kennis moeten aangepast worden aan de digitale omgeving; mensen met een beperking moeten toegang krijgen tot meer werken en de zogenaamde panoramavrijheid (nl. de rechtspositie van zij die foto’s uploaden van gebouwen en kunstwerken in openbare ruimte) moet worden geëvalueerd.
  • Een eerlijkere markt tot stand brengen
    Er zal worden nagegaan of de opbrengsten voor onlinegebruik van auteursrechtelijk beschermde werken eerlijk worden verdeeld.
  • Bestrijding van piraterij
    De EU-regelgeving m.b.t. de handhaving van het auteursrecht zal worden verbeterd.

De Commissie ziet de verordening en deze actiepunten als eerste stap van een ambitieuze hervorming die uiteindelijk moet leiden tot een volledige harmonisering van het auteursrecht in de EU.

Zo stelt ze zelf:

“In de toekomst wordt de doeltreffende en uniforme toepassing van het auteursrecht in de hele EU, zowel door nationale wetgevers als door rechtbanken, even belangrijk als de regelgeving zelf. Momenteel zijn de omstandigheden nog niet zodanig dat kan worden overgegaan tot het volledig uniform maken van de regels betreffende auteursrechten in de hele EU in de vorm van een eengemaakte auteurswet, maar daarnaar moeten we wel blijven streven.”

Type
Politieke dossiers, Audiovisueel, Literatuur, Podiumkunsten, Strip & Illustratie
Datum
15.12.2015