Het onderzoek is bedoeld om te inventariseren welke behoeften aan informatie en ondersteuning er leven onder auteurs, scenaristen en regisseurs in Vlaanderen en Brussel. Het is van groot belang voor de verenigingen om een duidelijker zicht te krijgen op hoe ze werken, wat ze doen of zouden moeten doen en hoe ze in de toekomst nog beter hun leden en de sector ten dienste kunnen staan. De resultaten van deze bevraging zullen besproken worden met sectorpartners en betrokkenen en omgezet worden in een actieplan dat oplossingen formuleert en extra behoeften aan ondersteuning inhoudelijk beschrijft en becijfert.

Het invullen van de vragenlijst en de verwerking van de data gebeurt volstrekt anoniem. Je kan het invullen van de vragenlijst steeds stoppen en later doorgaan vanaf het punt waar je bent gestopt. Heb je nood aan aanvullende informatie, of wil je graag nog iets kwijt, neem dan gerust contact op met roel@auteursvereniging.be.

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 20 minuten.

Type
Nieuws
Datum
02.07.2024