Op 24 oktober 2013 werd het nieuwe koninklijk besluit van 18 oktober 2013 eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regeling zal in werking treden op 1 december 2013.

Dit koninklijk besluit bepaalt nieuwe tarieven en breidt de bestaande categorieën rechthebbenden uit. Voortaan zijn het niet enkel meer de geluids-en audiovisuele werken die onder het toepassingsgebied van de thuiskopievergoeding vallen maar ook de werken van letterkunde en fotografische werken.

Auvibel, die de thuiskopievergoeding int, zal de vergoeding voortaan ook moeten delen met de nieuwe rechthebbenden, namelijk de auteurs en uitgevers van literaire en fotografische werken voor o.a reproducties van e-books. DeAuteurs zal binnen Auvibel zowel de audiovisuele als de literaire auteurs vertegenwoordigen.

De bestaande verdeelsleutel tussen de categorieën van rechthebbenden blijft gelden. Voor audiovisuele werken en geluidswerken krijgen de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten elk 1/3 van de geïnde vergoeding Voor literaire en fotografische werken wordt de vergoeding in gelijke helften verdeeld tussen auteurs en uitgevers.

Het KB voor ziet ook in een aanpassing van de tarieven met als grote nieuwigheid dat de reeds bestaande tarieven voor mp3/mp4-spelers (en mobiele telefoons met een mp3 en/of mp4 functie) nu ook zullen worden toegepast op tablets.

Lees meer

Type
Politieke dossiers, Literatuur, Strip & Illustratie
Datum
27.11.2013