Nieuwe auteurswet in Belgisch Staatsblad

De wetten (art.77-art.78) houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Hier vindt u de linken naar de wetten:

Artikel 77

Artikel 78

Koninklijk Besluit