De nieuwe wet zorgt ondermeer voor een versterking van de positie en vergoeding van auteurs ten aanzien van het online gebruik van hun werken. Er wordt een niet-overdraagbaar vergoedingsrecht ingevoerd voor auteurs voor het gebruik van hun werken op online platformen voor het delen van content die door gebruikers werden geüpload, zoals Facebook, YouTube, TikTok en Twitch. Daarnaast is er ook een niet-overdraagbaar vergoedingsrecht voor het gebruik van de werken van auteurs op commerciële streamingplatformen. Dit recht op vergoeding is bedoeld om auteurs te vergoeden voor het online gebruik van hun werken op platformen zoals, onder andere, Spotify, Netflix, Deezer, Apple TV of Music.

Deze rechten op vergoeding zijn onderworpen aan een verplicht collectief beheer en zullen dan onderhandeld en geïnd worden door deAuteurs voor haar leden of kunnen onderhandeld worden via collectieve overeenkomsten met de verschillende spelers. Ook vandaag ontvangen leden van deAuteurs reeds rechten voor exploitaties van hun werken op Netflix, YouTube, Daily Motion, Deezer of op online paltformen van SBS of DPG en Streamz. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat deAuteurs de onderhandelingen met Facebook en Tiktok zal kunnen aanvangen en dat auteurs sterker zullen staan in onderhandelingen.

De nieuwe wet voorziet ook in een hogere bescherming van auteurs door meer transparantie te eisen van de exploitanten, een herroepingsrecht in te voeren, een succesclausule die het de auteur moet mogelijk te maken om mee te delen in het succes van het werk en de mogelijkheid geeft om een passende en evenredige vergoeding te eisen.

We danken alle parlementairen en andere spelers die hier mee hun schouders hebben onder gezet. We houden jullie op de hoogte van de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Lees hier de parlementaire stukken.

Type
Nieuws
Datum
16.06.2022