Reproductie en mededeling van werken die permanent in openbare plaatsen worden geplaatst (panoramavrijheid)

Sinds 15 juli 2016 (wet van 27 juni 2016 tot wijziging van het Wetboek Economisch Recht) is het toegestaan reproducties te maken, zoals het nemen van foto’s, en te verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken die zich permanent in de openbare ruimte bevinden, zoals gebouwen en werken van beeldende of grafische kunst.

Aan deze uitzondering op het auteursrecht zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De werken die gereproduceerd mogen worden, moeten op geoorloofde wijze openbaar gemaakt zijn.
  • De werken die gereproduceerd mogen worden, zijn werken van beeldende, grafische of bouwkundige kunst. Straatmuziek valt bijvoorbeeld niet onder deze uitzondering.
  • Het werk moet gemaakt zijn om permanent in het openbare domein geplaatst te worden. Het moet dus gaan om straten en pleinen die permanent bereikbaar zijn. Werken die in musea met sluitingsuren, in privébezit of tijdelijk worden tentoongesteld, blijven beschermd en vallen dus niet onder deze uitzondering.
  • De reproductie van het werk moet gebeuren zoals het zich daar bevindt. Het werk moet worden afgebeeld binnen zijn huidige omgeving en mag dus niet bewerkt worden door het bijvoorbeeld in een andere context te plaatsen.
  • De reproductie mag geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk en geen schade toebrengen aan de auteur. Hiermee doelt de wetgever voornamelijk op de uitsluiting van elk direct of indirect commercieel gebruik. Postkaarten van het Atomium, een fotoboek van het MAS of bierviltjes van de Dikke Mathilde uitbrengen zonder toestemming is dus verboden.
  • De morele rechten van de auteur dienen steeds gerespecteerd te worden. Zo dient u de naam van de auteur te vermelden als u een foto post.

Meer informatie over de uitzonderingen op het auteursrecht vind je hier.

Type
Legal Tuesday, Nieuws
Datum
19.03.2019