Illustratie @ Dieter Dresselaers

Beste auteur,

Over enkele dagen glijdt 2013 met het nodige feestgedruis over in 2014 en begint de Auteurs aan haar derde jaar.

2013 was een boeiend en goedgevuld jaar

met nieuwe samenwerkingen en initiatieven,

met Helden aan Zee en Eigenzinnige Helden op de Boekenbeurs,

met een sterk aangroeiend aantal leden,

een auteurswet in volle (r)evolutie

en héél veel uren overleg en onderhandelen.Wij danken u voor uw steun en vertrouwen in onze jonge organisatie

en wensen alle auteurs en iedereen met wie we geregeld

rond de tafel zitten, overleggen, onderhandelen en samenwerken

alvast een gezond, creatief, productief en succesrijk jaar toe.

Prettige feesten!

Type
Nieuws
Datum
20.12.2013