Principes van kopierechten bevestigd door het Hof van Justitie

Op 12 november 2015 heeft het Hof van Justitie van de EU (HJEU) in de zaak Hewlett Packard Belgium t. Reprobel (C-572/13) duidelijkheid verschaft over een aantal belangrijke punten, die toelaten om het bestaande vergoedingssysteem inzake kopierecht of reprografie verder te perfectioneren.
Tegelijk laat het HJEU het bestaande Belgische reprografiesysteem in zijn essentie intact.

Deze zaak wordt nu terug verwezen naar het Hof van Beroep van Brussel voor de definitieve uitspraak. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Ondertussen is het duidelijk dat het huidige systeem moet worden bijgesteld en dat auteurs ook moeten worden vergoed op prints en printers, waar ze al meer dan 13 jaar op wachten!

Wij kregen van de controledienst de vraag om een risicoanalyse uit te voeren vooraleer uit te betalen aan onze leden. Omwille van deze uitspraak heeft Reprobel nog niet alle geïnde bedragen kunnen/mogen uitkeren aan de beheersvennotoschappen, wat natuurlijk gevolgen heeft voor onze leden.

Wij zullen onze leden die hierdoor getroffen worden informeren via een afzonderlijke communicatie.
Lees hier het persbericht van Reprobel:

Download het persbericht van Reprobel