De Society of Audiovisual Authors (SAA) is de overkoepelende organisatie van Europese collectieve beheersorganisaties die audiovisuele auteurs vertegenwoordigen. Ze telt 33 leden die de rechten voor meer dan 160.000 Europese film-, televisie- en multimediascenaristen en -regisseurs beheren.

De SAA stelt zich als belangrijkste doelen het ondersteunen en versterken van de economische en morele rechten van audiovisuele auteurs, een eerlijke en proportionele vergoeding voor elk gebruik van hun werken te verzekeren en
het collectieve rechtenbeheer te ontwikkelen en bevorderen.

In mei 2020 hield zij een enquête onder leden om na te gaan hoe de Europese beheersvennootschappen tijdens de COVID-19-crisis hun leden financieel hebben ondersteund.

deAuteurs nam deel aan deze enquête, waarvan u de bevindingen hier kunt nalezen.

“Organisaties voor collectief beheer doen alles wat in hun vermogen ligt om Europese audiovisuele auteurs in deze moeilijke tijden te steunen. Toch is er behoefte aan duurzame oplossingen op lange termijn ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren in het algemeen en de audiovisuele auteurs in het bijzonder, die de naweeën van de crisis nog jaren zullen voelen”, aldus Cécile Despringre, uitvoerend directeur van de SAA.

 

Type
Nieuws
Datum
25.03.2021