Je mag als werkzoekende tijdens de werkloosheidsperiode een artistieke activiteit uitoefenen, maar binnen de grenzen zoals hieronder uiteengezet  :

  • Het gaat om een artistieke activiteit (gedefinieerd in het koninklijk besluit – art. 27, 10° – als «de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie »);
  • De activiteit wordt uitgeoefend als zelfstandige in bijberoep (als gevolg van de hoogte van de inkomsten of het aantal werkuren) en dus niet als hoofdactiviteit, noch in het kader van een arbeids- of ambtenarencontract;
  • Deze activiteit wordt aangeven via het formulier C1-Artiest:
    (ofwel op het moment dat de uitkeringen worden aangevraagd, ofwel later, in het geval de werkzoekende zijn activiteit aanvat tijdens de werkloosheidsperiode of wanneer hij inkomsten ontvangt afkomstig van de uitoefening van een vroegere artistieke activiteit).

We willen jullie wijzen op het feit dat je, indien je aan deze voorwaarden voldoet en een uitkering geniet, slechts een netto-belastbaar bedrag van € 4.361,76 uit artistieke activiteiten op jaarbasis mag verdienen. Auteurs- en naburige rechten die je via je producent, uitgever, beheersvennootschap of andere ontvangt vallen hier ook onder. Je werkloosheidsuitkeringen cumuleren zich dan met de inkomsten uit de artistieke activiteit, geplafonneerd tot € 4.361,76.

Verdien je meer dan heeft dat gevolgen op het dagbedrag dat je aan uitkeringen ontvangt. Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen voor hetzelfde jaar wordt verminderd tot 1/312e van dat overschrijdende bedrag.

Ontvangt een auteur op jaarbasis bv. 10.000 € netto-belastbaar inkomen aan rechten, dan wordt zijn uitkering op volgende manier verminderd :

  • men deelt 10.000 € door 312 dagen = 32,05 € (wat hij per dag heeft ontvangen dankzij zijn artistieke activiteit)
  • men deelt 4.361,76€  door 312 dagen = 13,98 € (wat hij per dag zou kunnen ontvangen aan werkloosheidsuitkeringen) – hij heeft 18,07 € per dag teveel ontvangen (32,05 €– 13,98 €).
  • de werkloosheidsuitkering zal dus worden verminderd met 18,07 € per dag en de werkzoekende zal dit overschrijdende deel moeten terugbetalen van hetgeen hij aan uitkeringen in het referentiejaar zal ontvangen.

Heb je het kunstenaarsstatuut of ben je ondertussen zelf door de RVA gecontacteerd, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via bpersyn@deauteurs.be

Type
Nieuws, Politieke dossiers, Audiovisueel, Literatuur, Podiumkunsten, Strip & Illustratie
Datum
04.06.2018