Het werd een rijkgevulde namiddag met infosessies, discussiemomenten en verschillende workshops in DE Studio te Antwerpen. Op het programma stond een druk bijgewoonde deAuteurs-sessie rond promotie via sociale media, het roer in eigen handen in samenwerking met Brecht Vanderstraeten van ILikeMedia.

© Natalie Ariën
© Natalie Ariën
© Natalie Ariën
Type
Nieuws
Datum
19.12.2018