Uitdrukkelijke toestemming

Wil je auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series en boeken reproduceren, dan heb je hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbenden nodig.

Op dit principe geldt een uitzondering als deze reproductie voor eigen gebruik dient. De uitzondering van de thuiskopie stelt immers dat wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar gemaakt is, de auteur zich niet kan verzetten tegen de reproductie van werken die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is (artikel XI.190, 9° WER).

Thuiskopie-uitzondering als basis?

Lange tijd werd de vraag gesteld of deze uitzondering het mogelijk maakte om illegale content te downloaden. Aan deze discussie kwam in 2014 (zaak C-435, ACI Adam e.a. tegen Stichting de Thuiskopie e.a.) een einde doordat de Europese rechter duidelijk stelde dat het downloaden van illegaal online geplaatste content niet is toegestaan, ook wanneer dat voor eigen gebruik is. De rechter oordeelde immers dat voor het berekenen van de thuiskopievergoeding geen rekening mag gehouden worden met schade die het gevolg is van het kopiëren uit ongeoorloofde bronnen.  Toelaten dat een uitzondering op het auteursrecht, zoals deze van de thuiskopie, vastlegt dat reproducties vervaardigd mogen zijn uit een ongeoorloofde bron, zou volgens het Europees Hof afbreuk doen aan de goede werking van de interne markt. Het zou tevens de verspreiding van nagemaakte of vervalste werken aanmoedigen en dus afbreuk doen aan de normale exploitatie ervan. Tot slot stelt het Hof dat dit voor auteurs een ongerechtvaardigd nadeel zou opleveren.

Wat met uploaden of linken?

Zowel het uploaden van digitale kopieën van werken, alsook het doelbewust linken naar illegale content is verboden. Beiden maken een inbreuk op het auteursrecht uit. Voor eigen gebruik mag je enkel downloaden en streamen uit geoorloofde bronnen. Als je films, series of boeken gratis kan downloaden terwijl ze elders te koop worden aangeboden, dan kan je er prat op gaan dat je met illegale content te maken hebt.

Ook het verkopen van zogenaamde ‘IPTV-abonnementen’, waarmee je voor een klein bedrag maandelijks toegang hebt tot onbeperkte kanalen, is verboden.  Dergelijke abonnementen maken het immers mogelijk om films en series te streamen waar geen toestemming voor verkregen werd.

Type
Legal Tuesday, Nieuws
Datum
20.08.2019