“Na een bijzonder geslaagde eerste editie is VLOED dit jaar terug!” deelt Stine Sampers van KAAP enthousiast. “De laureaten Seppe Decubber en Lise Delabie werden in 2022 gekozen uit 188 inzendingen. Hun residentie in De Letterie leverde een mooie eerste VLOEDzine op en een tournee waar ze hun werk voor een publiek brachten.”

“Vandaag glipt waanzinnig veel literair werk tussen de mazen van de uitgeversnetten”, vertelt Sampers. “Sommige auteurs vallen uit de boot van bestaande formats van schrijfresidenties, wegens ‘te oud’ of omdat hun werk niet past binnen een bepaald genre. VLOED speurt de kustlijn af en biedt groeikansen én een podium aan vernieuwende makers, zonder leeftijdsgrens. Vers talent, of mensen die een nieuwe weg inslaan in hun literair werk.” Uniek: VLOED voorziet élke deelnemer van persoonlijke feedback en de twee winnaars krijgen een professionele podiumpresentatie en publicatie in de VLOEDzine.

“In twee rondes worden twee winnaars geselecteerd die een rijk traject van begeleiding en presentatiemogelijkheden ontvangen.” legt Stine uit. “Zo staat er voor de winnaars niet alleen een schrijfresidentie van drie weken in De Letterie op het menu, ze worden intensief begeleid door specialisten, krijgen een tournee met optredens bij KAAP, Paard van Troje en tijdens de prijsuitreiking van De Bronzen Uil, alsook een piekfijn auteursportret en een publicatie in een zine dat verspreid wordt via alle partnerboekhandels, cultuurhuizen en bibliotheken.”

Wie interesse heeft om aan deze schrijfwedstrijd deel te nemen twijfelt beter niet, want de deadline voor het indienen van de manuscripten ligt al op 1 maart 2023. De twee winnaars worden bekend gemaakt op 1 juni.

VLOED ‘23 is een gezamenlijk initiatief van De Letterie, kunstencentrum KAAP, Het Betere Boek, het balanseer, en deAuteurs. In de jury van VLOED zetelen Sofie Vandamme van De Letterie, Stine Sampers van KAAP, Kris Latoir van het balanseer/Paard van Troje en redacteur Melissa Giardina, De jury wordt voorgezeten door deAuteurs directeur Katrien Van der Perre, directeur van deAuteurs.

Alle info vind je op www.vloedschrijft.be.

 

Deelnemen

Deelname start bij het inschrij­ven! Bij het over­schrij­ven van de € 30 inschrijvingsgeld krijg je auto­ma­tisch alle infor­ma­tie opge­stuurd, name­lijk een mail­adres voor je inzen­ding, een beves­ti­ging van beta­ling en de vraag of je al dan niet feed­back wenst te ontvangen.

De inzen­ding bevat:

  • een motivatiebrief
  • een tekst van maxi­maal 1500 woor­den met het lite­rair werk/​concept

Deze bei­de tek­sten (zowel brief als tek­st) stuur je in de vorm van 1 Word docu­ment.
We lezen graag in je moti­va­tie­brief waar­uit jouw lite­rair pro­ject of con­cept bestaat, waar­op je je tij­dens de resi­den­tie wil focus­sen, wat je van de resi­den­tie en coa­ching ver­wacht en wel­ke schrij­fer­va­ring je hebt. Alleen vol­le­di­ge dos­siers wor­den behan­deld.

Vragen in tus­sen­tijd kun je mai­len naar deletterie@​gmail.​com.

Type
Nieuws
Datum
28.02.2023