Als lid en aandeelhouder kan je die dag ook meestemmen. Daarom raden we je aan om op voorhand een aantal documenten door te nemen want ze bevatten belangrijke informatie, zoals bv. de statutenwijzigingen.

 • De officiële uitnodiging vinden jullie hier.
 • Alle officiële documenten kan je raadplegen via deze link. Inloggen doe je met je individuele auteurscode.
  Vind je deze niet meer terug? Stuur ons snel een mailtje : info@deauteurs.be.
 • Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je toch je stem laten horen? Geef dan een volmacht aan een aanwezige vennoot om jouw belangen te behartigen. Let wel : elke vennoot kan maximaal één andere vennoot vertegenwoordigen.
  Het volmachtformulier vinden jullie hier.

Om alles vlot te kunnen organiseren, vragen we je om via onderstaand formulier in te schrijven vóór 28 mei 2023. Vermeld ook aan welke onderdelen je wil deelnemen.

Programma

17u00: Algemene Vergadering voor alle leden van deAuteurs

18u30: Auteurs in de kijker – Melissa Giardina interviewt auteurs over hun ‘eerste keer’: auteur Hans Depelchin, theatermaakster Nona Demey Gallagher, auteur Inès Eshun, podcastmakers Studio Klankzinnig en scenarist Malik Mohammed.

19u15: Walkingdinner

Locatie
Het Europees Huis van de Auteurs, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel
Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (metro Louiza, tramhaltes Louiza en Stefaniaplein), de auto en de fiets (veilige fietsenstalling in het gebouw).

Agenda

 1. Aanstelling van het bureau
 2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 8 juni 2023
 3. Beheersverslag van de bestuursraad voor het jaar 2023
 4. Kennisname verslag van de commissaris over het jaar 2023
 5. Goedkeuring balans en resultatenrekening per 31.12.2023 en financieel verslag
 6. Goedkeuring jaarverslag 2023
 7. Goedkeuring van het verslag van het deAuteursfonds 2023
 8. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2023
 9. Ontslag en herbenoeming commissaris
 10. Toewijziging definitief niet-verdeelbare rechten met ingang van 1/1/2024
 11. Goedkeuring provisionele inhoudingen 2024
 12. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden (art. XI 258 WER)
 13. Onkostenvergoeding bestuurders
 14. Statutenwijziging
 15. Varia en vragen

Toelatingsvoorwaarden
Alle vennoten kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering waarvoor zij stemgerechtigd zijn. Elke vennoot heeft één stem.

Stemmodaliteiten
De stemming gebeurt tijdens de vergadering die beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Meer informatie of vragen?
Contacteer Katrien Van der Perre, Algemeen Directeur deAuteurs, kvanderperre@deauteurs.be.

Foto’s : van boven naar onder, links naar rechts: Melissa Giardina, Hans Depelchin, Nona Demey Gallagher, Inès Eshun, Malik Mohammed, Studio Klankzinnig.

📷 Malik Mohammed : Elien Schildermans 📷 Melissa Giardina : Saen Sunderland

Type
Nieuws
Datum
13.05.2024