Gastspreker Meester Emmanuel Van Melkebeke – partner bij JVM avocats en juridisch adviseur voor deAuteurs- zal als expert ter zake dieper ingaan op de rechten en plichten in auteurscontracten en de do’s en dont’s bij onderhandelingen. Na de uiteenzetting volgt een Q&A.

Context:

De auteurswetgeving kende enkele belangrijke wijzigingen, zowel op Europees als nationaal niveau.  De Wet van 19 juni 2022  voorziet nieuwe bepalingen die de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars moeten verbeteren.

Uitgangspunt van de wetgever : auteurs/uitvoerende kunstenaars bevinden zich gewoonlijk in een zwakkere contractuele positie wanneer zij hun rechten overdragen of in licentie geven binnen het kader van een exploitatieovereenkomst. Tevens voorziet de Wet van 19 juni 2022 dat wanneer een auteur/uitvoerend kunstenaar zijn recht om de mededeling aan het publiek door een verlener van een online dienst voor het delen van content (bv. YouTube of TikTok) heeft overgedragen aan de producent, hij het recht behoudt op een vergoeding die verplicht door een beheersvennootschap van de auteur/uitvoerende kunstenaar moet worden geïnd.

Daarnaast stelt de Wet van 19 juni 2022 dat ook wanneer een auteur/uitvoerend kunstenaar zijn recht om de mededeling aan het publiek door een dienstverlener van de informatiemaatschappij (bv. Streamz of Netflix), toe te staan heeft overgedragen aan een producent, hij het recht behoudt op een vergoeding.  Deze vergoeding moet eveneens via de beheersvennootschap van de auteur/uitvoerende kunstenaar worden geïnd, tenzij er een toepasselijke collectieve overeenkomst is. Deze bepaling wordt momenteel aangevochten voor het Grondwettelijk Hof.

Tot slot stelt zich de vraag naar de impact van de nieuwe wet op reeds bestaande overeenkomsten.

In deze deAuteurs Academy willen we dieper in gaan op het aspect van de contracten: wanneer, hoe, hoeveel en waarom? Hoe moeten de bestaande contracten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving?

 

 

Type
Nieuws
Datum
11.03.2023