We berichtten eerder over de maatregelen ter ondersteuning van kunstenaars die de overheid m.a.v. de coronacrisis heeft genomen.

De RVA heeft onlangs in haar administratieve instructies aangekondigd dat de geldigheid van de genomen maatregelen ten gunste van kunstenaars (wet van 15 juli 2020 (), art. 5 van het K.B. van 23 april 2020 en K.B. van 20 januari 2021 tot toekenning van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld  werd verlengd  tot en met 30 september 2021.

De wetteksten zijn echter nog steeds niet gewijzigd om rekening te houden met de door de RVA aangekondigde uitbreiding.

Voor meer info hierover zie fiche T53.

Je kan je ook rechtstreeks tot jouw uitbetalingsinstelling richten of tot het werkloosheidsbureau van de RVA.

Voor meer informatie en voor het formulier C1-artiest kan je eveneens terecht op de website van de RVA (www.rva.be).

Info over het sociaal statuut van de kunstenaars is te vinden op de de website van het RSVZ  of die van het Cultuurloket 

Type
Nieuws
Datum
25.06.2021