Het dossier Wie is auteur neemt het (co)auteurschap onder de loep en bekijkt de wettelijke bepalingen ivm. titulariteit. Daarna wordt per categorie van werken (audiovisuele, literaire en theaterwerken) nagegaan wie zich auteur kan noemen van een auteursrechtelijk beschermd werk.

Het dossier vind je hier.

Type
Legal Tuesday, Nieuws
Datum
04.09.2018