Voorwaarden om aan te vragen:

Wat

Een beurs ter ondersteuning van projecten in schrijf- of ontwikkelingsfase, los van productie of distributie. Enkel kosten die rechtstreeks verband houden met de voorbereiding en research worden aanvaard: bv. het indienen van een dossier bij het VAF, reiskosten voor prospectie of om partners te ontmoeten, de aankoop van specifiek materiaal (boeken, software, .. ) etc.

Wie

Scenaristen en regisseurs van wie minstens één audiovisueel werk publiek vertoond of uitgezonden werd.

Genre

Fictie, animatie of documentaire, korte film, speelfilm en (web)serie.

Budget

2.000 euro

Onderdelen van de aanvraag

  • Beschrijving van het project (min.350 /max.500 woorden) met genre, logline, synopsis, intentienota (waarom dit project, visuele stijl, …), opzet van het project.
  • Motivering van de het belang van de voorbereidingen in de ontwikkeling van het project (min.350 /max.500 woorden).
  • De financiële structuur van het project: producent, andere financieringsbronnen, partners, cast en crew…
  • Artistiek CV met vermelding van eerder werk, festivalselecties, prijzen etc.
  • Begroting van de uitgaven

Deadlines: 15 mei & 15 oktober 2024