Voorwaarden om aan te vragen:

Wie

  • Schrijvers en illustratoren van non-fictie, proza, poëzie, kinder- en jeugdliteratuur, graphic novel en strip.
  • De aanvrager is auteur van minstens één literair werk dat uitgegeven werd door een professionele uitgeverij.

Budget

1.000 euro

Wat

De beurs kan aangevraagd worden om concrete kosten te dekken, zoals bv. reiskosten (prospectie, locatiebezoeken, ontmoetingen met protagonisten, experten, …), de aankoop van specifiek materiaal voor het ontwikkelen van het project (studieboeken, database, …) etc.

Onderdelen van de aanvraag

  • Beschrijving van het project (min.350 /max.500 woorden) met logline, synopsis, opzet van het project.
  • Motivering van de beursaanvraag (min.350 /max.500 woorden).
  • De financiële structuur van het project: uitgeverij, mogelijke partners, andere financieringsbronnen.
  • Eventueel fragmenten, moodboard
  • Artistiek CV met vermelding van eerder werk, festivalselecties, prijzen etc.
  • Begroting van de uitgaven

Deadlines: 15 mei & 15 oktober 2024