Voorwaarden om aan te vragen:

Wie

 • Auteurs van theater, dans, circus en stand-upcomedy die een residentie aangeboden kregen van een theater, cultureel centrum of festival, in België of in het buitenland.
 • De aanvrager is een auteur van minstens één voorstelling die professioneel werd opgevoerd en waarvoor deAuteurs de opvoeringsrechten inde.

Budget

Max. 2.000 euro

Wat

 • Een beurs om onderzoek en ontwikkeling van nieuw werk in professionele omstandigheden te ondersteunen.
 • De residentie duurt minstens één week.
 • Enkel kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de residentie komen in aanmerking (accommodatie, vervoer). Uitgaven voor de voorstelling zelf worden niet aanvaard.

Onderdelen van de aanvraag

 • Beschrijving van het project (min.350 /max.500 woorden) met logline, inhoud, opzet van het project.
 • Motivering van de beursaanvraag (min.350 /max.500 woorden) met beschrijving van de specifieke ondersteuning.
 • De financiële structuur van het project: producent, theatergezelschap, andere financieringsbronnen, partners, cast en crew…
 • De uitnodiging  van of overeenkomst met de organisatie die de residentie aanbiedt
 • Artistiek CV met vermelding van eerder werk, festivalselecties, prijzen etc.
 • Begroting van de uitgaven

Deadlines: 15 mei & 15 oktober 2024