De vergoeding voor lineaire uitzendingen wordt berekend aan de hand van een minuuttarief dat vastgelegd wordt per zender, per jaar.  Je auteursrechten op de dvd-verkoop worden berekend aan 6.1% (3.5% voor scenario en 2.6% voor regie) op de verkoopscijfers.

Van je auteursrechten houden wij vervolgens een werkingskost in. Deze wordt jaarlijks goedgekeurd door de algemene vergadering van auteurs en bedraagt momenteel 15%. Alvorens de rechten aan jou gestort worden, dienen wij hier ook de roerende voorheffing op te berekenen en door te storten aan de fiscus.

Voor uitzendingen op binnenlandse zenders volgt de betaling steeds in het jaar dat volgt op het jaar van uitzending. Voor uitzendingen op buitenlandse zenders zijn wij afhankelijk van de analyse en betaling door de buitenlandse rechtenvereniging. De betaling van de buitenlandse rechten volgt daardoor doorgaans later.

Voor die uitzendingen in het buitenland kan deAuteurs, via haar bevoorrecht partnerschap met SACD en Scam, rekenen op een uitgebreid netwerk van internationale zustervennootschappen die jouw rechten ter plekke kunnen innen. Indien er voor bepaalde landen of zenders geen overeenkomst bestaat, houd je hiermee in je contract met de producent best rekening.

Voor de uitbetaling van je dvd-rechten zijn we afhankelijk van de betaling door de distributeur. Elk semester vragen wij bij hen gegevens op, op basis van dewelke wij jouw rechten kunnen factureren.

Download hier de verdelingsregels