De vergoeding voor lineaire uitzendingen wordt berekend aan de hand van een minuuttarief dat vastgelegd wordt per zender, per jaar.

Voor uitzendingen op binnenlandse zenders volgt de betaling altijd in het jaar dat volgt op het jaar van uitzending. Voor uitzendingen op buitenlandse zenders zijn wij afhankelijk van de analyse en betaling door de buitenlandse rechtenvereniging. De betaling van de buitenlandse rechten volgt daardoor meestal later.

Voor die uitzendingen in het buitenland kan deAuteurs, via haar bevoorrecht partnerschap met SACD, rekenen op een uitgebreid netwerk van internationale zustervennootschappen die jouw rechten ter plekke kunnen innen. Indien er voor bepaalde landen of zenders geen overeenkomst bestaat, houd je hier in je contract met de producent beter rekening mee.

deAuteurs sloot daarnaast akkoorden met kabeldistributeurs en dienstenverdelers, evenals met video-on-demandplatformen en streamingdiensten in binnen-en buitenland.

Download hier de verdelingsregels voor audiovisuele werken

Op het brutobedrag aan rechten houden wij een werkingskost in. Deze werkingskost wordt jaarlijks goedgekeurd door de algemene vergadering van auteurs en bedraagt momenteel 15%. Voordat wij de rechten aan jou uitbetalen, berekenen we tot slot de roerende voorheffing en storten deze door aan de fiscus.