Vergoedingen via deAuteurs

deAuteurs int rechtstreeks rechten in België. Voor de buitenlandse exploitaties heeft ze een mandaat gegeven aan SACD. Deze internationale beheersvennootschap beheert zelf rechten in Frankrijk, Luxemburg en Canada, en heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met zustervennootschappen in het buitenland.

Het overzicht van die wederkerigheidsakkoorden vind je hier.

Niet alle uitzendingen en exploitaties in het buitenland worden in het geval van een akkoord vergoed via het collectief beheer. Dat hangt verder af van de contracten die de lokale vennootschappen ter plaatse afsloten met gebruikers.  Contacteer ons indien je specifieke informatie hebt over buitenlandse uitzendingen, dan onderzoeken we dat graag verder voor jou. 

Buitenlandse wederkerigheidsakkkoorden voorzien in de meeste gevallen enkel in een vergoeding voor de kabel- en thuiskopierechten, en niet voor uitzendrechten betaald door de zender. Doorgaans liggen deze bedragen dus een pak lager dan de inningen voor het Belgische grondgebied.

deAuteurs streeft ernaar om vergoedingen binnen een redelijke termijn te laten innen en uitbetalen. In de praktijk kan de betaling helaas meerdere jaren op zich laten wachten. Het beheer van de buitenlandse rechten is een ingewikkeld kluwen van procedures, tarieven en kalenders die grotendeels worden bepaald door de buitenlandse vennootschappen en hun verdelingsregels.

Wat moet je als auteur doen?

Allereerst dien je voor een correcte opvolging van rechten je werk tijdig aan te geven. Vermeld zeker ook de titels die het werk draagt in het buitenland (in een andere taal bijvoorbeeld). Daarnaast is het belangrijk om zo snel mogelijk deAuteurs op de hoogte te brengen van de buitenlandse exploitaties. Die informatie kunnen wij dan overmaken aan de buitenlandse beheersvennootschappen.

Vergoedingen via derden

Voor exploitaties in landen waarmee geen wederkerigheidsovereenkomst werd gesloten, valt een auteur terug op de contractuele afspraken die werden gemaakt met de producent. Doorgaans wordt per exploitatievorm een percentage voorzien op de netto-inkomsten. Het is belangrijk dat dat percentage goed en duidelijk wordt gedefinieerd. We raden auteurs daarom aan zich in contractonderhandelingen te laten bijstaan. Als lid van deAuteurs kan je beroep doen op gratis juridisch advies. Meer informatie vind je hier.