Stuur ons je vraag of contractvoorstel per mail en krijg via een van onze adviseurs een aantal opmerkingen, aanvullingen en suggesties.

deAuteurs neemt de kosten van het eerste anderhalf uur advies op zich. Wanneer het advies meer tijd vergt (wat zeldzaam is voor de eerste lezing van een contract), dient met deAuteurs te worden bekeken hoe de verdere opvolging verloopt.

Praktisch

Gelieve steeds na te kijken of je het antwoord op jouw vraag zelf kan vinden op onze website (FAQ, juridische dossiers, modelcontracten ).

Indien je een contract wenst te laten nalezen kan je ons contacteren via de Auteursdienst – auteursdienst@deauteurs.be. Barbara Cardoen coördineert de opvolging van de juridische vragen en gaat na wie je het best verder helpt. Denk eraan om ons tijdig je vraag te bezorgen. Je dient ongeveer een week te rekenen voor een antwoord.