deAuteurs int je reprografierechten (= kopierechten), het openbaar leenrecht en de thuiskopierechten.

Enkel werken die in aanmerking worden genomen door het auteurscollege van Reprobel (ACCA) – waarvan deAuteurs o.a. de reprografierechten en het leenrecht ontvangen – kunnen aangegeven worden. Het werk dient binnen één van de categorieën zoals vastgelegd door het ACCA te vallen en op geoorloofde wijze ter beschikking gesteld te zijn.

Volgende categorieën van werken worden door het ACCA expliciet uitgesloten van het ontvangen van een vergoeding:

  • Reclameteksten en advertorials
  • Teksten en afbeeldingen op posters en billboards groter dan A3-formaat
  • Teksten en afbeeldingen op verpakkingsmateriaal, briefpapier, enveloppen, antwoordkaarten, kaften en schriften, notablokken, plastieken of kartonnen insteekhoezen, post-it, telefoongidsen, pleisters, boekenleggers, postzegels, puzzels, kaart- en gezelschapsspellen, placemats, menukaarten, bierviltjes, kalenders
  • Teksten en afbeeldingen die enkel in persoonlijke kring worden verspreid (bv. geboortekaartjes, visitekaartjes, …)
  • Dagboeken of dagboekfragmenten (met inbegrip van dagboekfragmenten op een persoonlijke blog), tenzij uitgegeven door een professionele uitgeverij
  • “Shares” op sociale media
  • Originele kunstwerken (foto’s van originele kunstwerken die verschijnen in boeken of tijdschriften komen expliciet wel in aanmerking)
  • Administratieve documenten en documenten die enkel bedoeld zijn voor intern gebruik

Om je rechten te ontvangen, is het belangrijk dat je je werk tijdig aangeeft. Hiertoe gebruik je het aangifteformulier.

Opgelet: indien je niet de enige auteur van het werk bent, dien je een auteurspercentage overeen te komen met je coauteurs. Wij lanceren jaarlijks een oproep tot aangifte van nieuwe werken, maar je kan deze ook gewoon doorheen het jaar aangeven.

Aangifteformulieren voor strip & illustratie:

Gelieve het ingevulde formulier per e-mail te bezorgen aan de Documentatiedienst via klara.demaeseneir@deauteurs.be.

VOOR MEER INFORMATIE

Klara De Maeseneir
Beheerder literaire rechten
T +32 (0)2 551 03 20

klara.demaeseneir@deauteurs.be