deAuteurs int je reprografierechten (= kopierechten), het openbaar leenrecht en de thuiskopierechten.

Om je rechten te ontvangen, is het belangrijk dat je je werk tijdig aangeeft. Hiertoe gebruik je het aangifteformulier. Opgelet, indien je niet de enige auteur van het werk bent, dien je een auteurspercentage overeen te komen met je coauteurs. Wij lanceren jaarlijks een oproep tot aangifte van nieuwe werken, maar je kan deze ook gewoon doorheen het jaar aangeven.

Aangifteformulieren voor strip & illustratie:

Gelieve het ingevulde formulier per e-mail te bezorgen aan de Documentatiedienst via ege@deauteurs.be.

VOOR MEER INFORMATIE

Elizabeth Geerts
Beheerder literaire rechten
T +32 (0)2 551 03 20
ege@deauteurs.be