Je gaat onderhandelen met een uitgever?

Neem dan zeker ons dossier literaire uitgavecontracten  door. Het is een handige gids bij het nalezen of onderhandelen van jouw contracten.

De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) stelden met ondersteuning van deAuteurs een modelcontract voor literaire uitgave op, dat door uitgevers en auteurs kan gebruikt worden. Raadpleeg het hier. Het contract biedt beide partijen een instrument met algemene principes en afspraken om onderhandelingen te faciliteren met respect voor ieders belang. Dit modelcontract is echter niet afdwingbaar: het staat de partijen vrij om aanpassingen te doen of om een andere deal te sluiten.

Gratis juridisch en professioneel advies

Heb je een juridische vraag of kreeg je een contractvoorstel waar je bedenkingen bij hebt? Onze gespecialiseerde juridische en zakelijke adviseurs kunnen je bijstaan en een aantal opmerkingen, aanvullingen en suggesties formuleren.

deAuteurs neemt de kosten van het eerste anderhalf uur advies op zich. Mocht het advies meer tijd vergen (wat zeldzaam is voor de eerste lezing van een contract), zullen we samen overleggen over de verdere opvolging.

Praktisch

Misschien vind je het antwoord op je vraag wel op onze website: Veelgestelde vragenJuridische dossiersModelcontracten.

Heb je toch nood aan persoonlijk juridisch advies, neem dan contact op met Sarah Claeys: sarah.claeys@deauteurs.be.

Bezorg ons je vraag tijdig. Hou er rekening mee dat je na ongeveer een week antwoord krijgt.