De rechten worden jaarlijks in verdeling gezet. In uitzonderlijke gevallen wordt de vergoeding in twee delen uitbetaald.

Je vergoeding wordt berekend aan de hand van verschillende factoren zoals o.a. de categorie van het werk, je functie, het aantal pagina’s, de drager, etc. Van je auteursrechten houden wij vervolgens een werkingskost in. Deze wordt jaarlijks goedgekeurd door de algemene vergadering van auteurs en bedraagt momenteel 15%. Daarnaast wordt er een tijdelijke crisisbijdrage van 1% afgehouden. Alvorens de rechten aan jou gestort worden, dienen wij hier ook de roerende voorheffing op te berekenen en door te storten aan de fiscus.

Download hier de verdelingsregels