Ontwikkelingsbeurs beeldverhaal & illustratie

Wie

  • Schrijvers en illustratoren van non-fictie, proza, poëzie, kinder- en jeugdliteratuur, graphic novel en strip.
  • De aanvrager is auteur van minstens één literair werk dat uitgegeven werd door een professionele uitgeverij.

Budget

1.000 euro

Wat

De beurs kan aangevraagd worden om concrete kosten te dekken, zoals bv. reiskosten (prospectie, locatiebezoeken, ontmoetingen met protagonisten, experten, …), de aankoop van specifiek materiaal voor het ontwikkelen van het project (studieboeken, database, …) etc.

Onderdelen van de aanvraag

  • Beschrijving van het project (min.350 /max.500 woorden) met logline, synopsis, opzet van het project.
  • Motivering van de beursaanvraag (min.350 /max.500 woorden).
  • De financiële structuur van het project: uitgeverij, mogelijke partners, andere financieringsbronnen.
  • Eventueel fragmenten, moodboard
  • Artistiek CV met vermelding van eerder werk, festivalselecties, prijzen etc.
  • Begroting van de uitgaven

Deadlines: 15 mei & 15 oktober

Aanvragen kan je enkel indienen via het online formulier. Een jury beslist welke projecten een beurs toegekend krijgen.

Cross-over ontwikkelingsbeurs

De cross-over beurs omvat twee soorten beurzen. Enerzijds is het een beurs die auteurs ondersteunt bij de narratieve en/of (audio)visuele ontwikkeling van een project met interdisciplinair karakter. Anderzijds kan ze ook aangevraagd worden door auteurs die voor het eerst een project opstarten in een andere discipline dan degene waarin ze voordien actief waren.

Meer details en inschrijvingsformulier vind je hier

Schrijfresidenties

CPTN Zeppos schrijfresidentie

Schrijvers en scenaristen die houden van de zee kunnen het ruime sop kiezen met de nieuwe schrijfresidentie CPTN Zeppos.

Meer informatie en voorwaarden vind je hier.

Aanvragen kan je enkel indienen via het online formulier.

De oproep is intussen afgerond.

Schrijfresidentie Zweden

In het najaar 2024 organiseert deAuteurs in samenwerking met Joke Guns en Astrid Lindgrens Näs (Vimmerby) opnieuw een schrijversresidentie in Zweden. Heb je een concreet idee voor een volgend project en wil je daar graag in alle rust aan werken? Of wil je graag met een collega-auteur in duo je afzonderen om te werken aan een gezamenlijk project? Dan is dit misschien iets voor jou ?

Lees hier meer.

Aanvragen kan je enkel indienen via het online formulier.

De oproep is intussen afgerond.

Reisbeurzen

deAuteurs stelt beurzen ter beschikking om deel te nemen aan internationale festivals, opleidingen of workshops.

Deze beurzen kan je gedurende het hele jaar aanvragen. Alle info over de reisbeurzen vind je hier.

Aanvragen kan je enkel indienen via het online formulier. Een jury beslist welke projecten een beurs toegekend krijgen.

Vragen ?

Wij beantwoorden ze met plezier. Mail naar: Nathalie Capiau, info@deauteurs.be