deAuteurs int je reprografierechten (= kopierechten), het openbaar leenrecht en de thuiskopierechten.

Om je rechten te ontvangen, is het belangrijk dat je je werk tijdig aangeeft. Hiertoe gebruik je het aangifteformulier. Opgelet, indien je niet de enige auteur van het werk bent, dien je een auteurspercentage overeen te komen met je coauteurs. Wij lanceren jaarlijks een oproep tot aangifte van nieuwe werken, maar je kan deze ook gewoon doorheen het jaar aangeven.

Aangifteformulieren voor literatuur:

Gelieve het ingevulde formulier per e-mail te bezorgen aan de Documentatiedienst via lleo@deauteurs.be.

VOOR MEER INFORMATIE

Lara Leo
Beheerder podiumkunsten & literaire rechten
T +32 (0)2 551 03 57
lleo@deauteurs.be