Om welke rechten gaat het?

deAuteurs int de zogenaamde wettelijke licenties: reprografierechten (kopierechten), het openbaar leenrecht, de thuiskopierechten en de vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast int deAuteurs via een mandaat aan Reprobel ook een vergoeding voor prints.

Welke werken kan je aangeven? 

Alleen werken die in aanmerking worden genomen door het auteurscollege van Reprobel (ACCA) – waarvan deAuteurs o.a. de reprografierechten en het leenrecht ontvangt – kunnen aangegeven worden. Het werk dient binnen één van de categorieën zoals vastgelegd door het ACCA te vallen, en op geoorloofde wijze ter beschikking te zijn gesteld.

Opgelet: als je niet de enige auteur van het werk bent, moet je een rechtenverdeling overeen komen met je co-auteur(s).

Mocht na de verwerking van je aangifte blijken dat je werk geweigerd wordt, zal een van onze medewerkers je hierover informeren.

Volgende categorieën van werken worden door het ACCA expliciet uitgesloten van het ontvangen van een vergoeding: 

  • Reclameteksten en advertorials 
  • Teksten en afbeeldingen op posters en billboards groter dan A3-formaat
  • Teksten en afbeeldingen op verpakkingsmateriaal, briefpapier, enveloppen, antwoordkaarten, kaften en schriften, notablokken, plastieken of kartonnen insteekhoezen, post-it, telefoongidsen, pleisters, boekenleggers, postzegels, puzzels, kaart- en gezelschapsspellen, placemats, menukaarten, bierviltjes, kalenders
  • Teksten en afbeeldingen die enkel in persoonlijke kring worden verspreid (bv. geboortekaartjes, visitekaartjes, …)
  • Dagboeken of dagboekfragmenten (met inbegrip van dagboekfragmenten op een persoonlijke blog), tenzij deze werden uitgegeven door een professionele uitgeverij
  • “Shares” op sociale media
  • Originele kunstwerken (foto’s van originele kunstwerken die verschijnen in boeken of tijdschriften komen expliciet wel in aanmerking)
  • Administratieve documenten en documenten die enkel bedoeld zijn voor intern gebruik 

Hoe je werken aangeven? 

Stuur het aangifteformulier met een gedetailleerde lijst van je uitgaves per mail naar info@deauteurs.be, met vermelding ‘Aangifte werken’. 

Kies hieronder het gepaste formulier:

Aangifteformulier letterkundige werken op papieren drager 

Aangifteformulier letterkundige werken op digitale drager 

Enkel volledige aangiftes zullen aanvaard worden. Gelieve geen aangifte te doen van werken die je al eens aangegeven hebt, tenzij het om een herdruk/heruitgave gaat.

In het voorjaar van 2024 zullen we een nieuwe online module voor letterkundige en grafische werken lanceren. In afwachting daarvan kan je voorlopig enkel via de aangifteformulieren blijven aangeven. 

Hoe worden jouw rechten berekend? 

Je rechten worden berekend aan de hand van een set regels die vastgelegd werden in een verdeelbarema, goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Hier vind je meer info over de precieze berekening.

Voor meer informatie mail naar info@deauteurs.be.