Deponeren doe je voordat je jouw project aan iemand voorlegt

Voordat je je werk of project aan een producent of collega-auteur toont, is het verstandig het eerst te deponeren. Zo ben je zeker dat niemand met jouw idee aan de haal gaat.

Je kan alle soorten werken deponeren: audiovisueel, theater, illustraties, wetenschappelijke teksten, literatuur, musical, multi-media, radio, … ongeacht het ontwikkelingsstadium waarin het zich bevindt (synopsis, eerste draft, schets, …).

Een werk deponeren betekent niet noodzakelijk dat het ook beschermd is door het auteursrecht. Een werk is enkel beschermd door het auteursrecht wanneer het concreet en origineel is. Hierover oordelen, komt alleen een rechter toe.

Opgelet: deponeren betekent niet dat je lid wordt van deAuteurs. Iedereen kan deponeren om zijn nog niet geproduceerd werk te beschermen. De inhoud van het depot is verzegeld en wordt bijgevolg niet geregistreerd door de beheersvennootschap. Om lid te worden en jouw auteursrechten te laten beheren door deAuteurs moet je aansluiten.

Je wilt een werk deponeren?

Deponeren kan onder verzegelde omslag (fysiek depot) of in een virtuele kluis (online depot).

Deponeren onder verzegelde omslag

Om veiligheidsredenen bewaren we twee identieke versies op een verschillende plaats. Daarom vragen we je depots in twee exemplaren te bezorgen.

Duur van het depot

Het werk wordt gedurende vijf jaar in depot bewaard. Deze periode vangt aan op het moment waarop we het depot ontvangen. Als het depot afloopt, sturen we geen herinnering. Indien je het depot voor een tweede periode van vijf jaar wenst te verlengen, dien je ons uiterlijk een maand na afloop schriftelijk te verwittigen. Zonder deze instructies wordt het depot een maand na afloop van de vervaldatum beëindigd.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen (onder meer door de depots op twee verschillende plaatsen te bewaren) kan een geval van overmacht nooit volledig worden uitgesloten. Noch deAuteurs, noch het Europees Huis van de Auteurs kan verantwoordelijk worden gesteld bij verdwijning, vernietiging of toevallige beschadiging van de in depot gegeven werken tijdens de beschermingsduur van het depot.

Kostprijs

 • Leden van deAuteurs
  1. De eerste vier depots zijn gratis (dankzij de Belgische vzw “Steun aan auteurs”). Vanaf het vijfde depot betaal je 15 euro.
  2. Je kan ook een abonnement nemen. Zo kan je gedurende één jaar onbeperkt werken deponeren. De prijs van het abonnement is 30 euro.
 • Niet-leden van deAuteurs
  1. Per depot betaal je 35 euro.
  Voor de hernieuwing van een depot betaal je dezelfde som.
  2. Je kan ook een abonnement nemen. Zo kan je gedurende één jaar onbeperkt werken deponeren. Een abonnement kost 75 euro.

Elk gedeponeerd werk wordt bewaard voor een periode van vijf jaar vanaf de datum
van registratie.

Hoe ga je te werk?

Om een werk te deponeren, stop je twee kopieën van jouw werk in twee afzonderlijke enveloppen.
Je sluit elke enveloppe en vermeldt op de voorkant van de twee enveloppen de volgende gegevens:

 • Titel en genre van het werk;
 • De inhoud van de enveloppe : papieren of digitale drager (cdrom/DVD/USB-stick)
 • Naam, voornaam, eventueel pseudoniem, adres, telefoon- en faxnummer, email-adres van alle coauteurs
 • Handtekening van alle coauteurs van het werk op de voorkant én op de sluiting van elke enveloppe.

Daarna verzegel je de enveloppen met doorzichtige kleefband. De handtekeningen moeten zichtbaar blijven.
De enveloppe kan worden afgegeven aan het onthaal van deAuteurs tijdens de kantooruren: van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Wens je per post te deponeren, steek dan de twee enveloppen in een derde enveloppe gericht aan het Europees Huis van de Auteurs, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel.

Schrijf in geen geval een datum op de enveloppen. Wij voorzien het depot zelf van een geldige datum, namelijk de dag van ontvangst van het depot.

De betaling van het depot gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer van het Europees Huis van de Auteurs:

IBAN: BE27 3100 89520073
BIC: BBRUBEBB

De auteur – of elke coauteur in geval van een collectief depot – ontvangt een origineel registratieattest als aan alle voorwaarden is voldaan en het verschuldigde bedrag is betaald. Deponeren bij het Europees Huis van de Auteurs is enkel mogelijk voor fysieke personen met hoofdverblijfplaats in België.

Nuttige weetjes:

 • Je kan verschillende werken tegelijk deponeren in eenzelfde enveloppe. Deze verschillende werken mogen op verschillende dragers staan (papier of digitaal).
 • Het depot is verzegeld en kan bijgevolg alleen onder bepaalde omstandigheden worden geopend, dit om de geldigheid van het depot te kunnen waarborgen. Wanneer je hetzelfde werk opnieuw wenst te deponeren, bijvoorbeeld na enkele belangrijke wijzigingen, dien je een nieuw depot te betalen (behalve in geval van een abonnement of ingeval van lidmaatschap – vier gratis depots).
 • Bij afgifte van een collectief depot dienen niet alle coauteurs aanwezig te zijn, maar de handtekening van elke auteur dient uiteraard wel tweemaal op elke enveloppe voor te komen.
 • Vertrouwelijkheidshalve geven wij geen telefonische informatie over de ontvangst, bevestiging of behandeling van de depots. Dit kan enkel schriftelijk gebeuren.

Een depot is geen aangifte

Om een werk aan te geven, moet de auteur lid zijn van een beheersvennootschap en moet het werk worden geëxploiteerd, hetgeen auteursrechten zal genereren. Een auteur kan pas bij deAuteurs aansluiten als één van zijn/haar werken aan het publiek wordt voorgesteld onder de vorm van een theatrale opvoering, een uitzending of een vertoning.

Een auteur hoeft geen lid te zijn van deAuteurs om een werk bij het Europees Huis van de Auteurs te deponeren.

Territoria die door het depot worden gedekt

Op grond van de Conventie van Bern met betrekking tot het auteursrecht, strekt de uitwerking van een depot zich in theorie uit tot alle landen die deze Conventie hebben geratificeerd – dit zijn bijna alle landen in de wereld. In de praktijk is het echter aangeraden om buiten de territoria die door deAuteurs in samenwerking met SACD en Scam worden gedekt (België, Frankrijk en haar overzeese departementen, Monaco, Groot-Hertdogdom Luxemburg, Zwitserland en Canada) aanvullend een werk te deponeren in alle landen waar de auteur zijn werk zou willen exploiteren. Voor de Verenigde Staten is het ten sterkste aangeraden het werk te registreren bij het Copyright Office: LIBRARY OF CONGRESS – WASHINGTON DC 20559 – USA – telefoon: +1 202 707 30 00 of via www.loc.gov/copyright.

Een depot bij deAuteurs of elders in Europa is geen voorwaarde om auteursrechtelijk beschermd te zijn. Het is enkel een voorzorgsmaatregel die je toelaat een begin van bewijs van datum van het werk aan te tonen en van je identiteit als auteur indien je voor een rechtbank zou komen. Een depot is niet te verwarren met een aangifte van het werk bij deAuteurs.

Je werken online deponeren

Het Europees Huis van de Auteurs Brussel en SACD Frankrijk (waaraan deAuteurs een mandaat heeft gegeven) hebben een online depot-dienst opgericht. Deze dienst geeft aan auteurs de mogelijkheid om hun werk op digitale wijze te beschermen, eveneens voor een periode van 5 jaar.

Het e-dpo hanteert maximale normen inzake beveiliging dmv. een elektronische kluis, gecertificeerd door gerechtsdeskundigen. Het gaat dus om een internationaal rechtsgeldig depot in een gebruiksvriendelijke, compleet beveiligde omgeving.

Hoe werkt het?

Stap 1 : creëer je account
Stap 2 : upload je bestand
Stap 3 : betaal online
Stap 4 : je ontvangt het attest en de factuur via e-mail

Betalen kan met een gewone kredietkaart.

Tarieven

Voor alle gebruikers, al dan niet lid van deAuteurs

 • € 20 per depot (5 jaar geldig)
 • € 40 voor een abonnement (goed voor 3 depots binnen 3 jaar, elk depot is 5 jaar geldig)
 • € 10 voor een verlenging van depot (5 jaar geldig)

Bestandsformaten?

Het e-dpo verwerkt alle bestandsformaten. Bestanden mogen niet groter zijn dan 10 MB.
Elk depot is een uniek dossier. Als één werk uit meerdere bestanden bestaat, moet je de verschillende bestanden in één zipbestand samenvoegen.

Je bewijs

Bij elk depot ontvang je een attest en een factuur via e-mail.

Eenvoudig en snel

Een computer met internetverbinding, meer heb je niet nodig. Geen kaartlezers en ook geen speciale software.
Deponeren via e-dpo kan 24u op 24. Een paar muisklikken volstaan.

De online depot service verandert niets aan de voorwaarden van het traditionele depot onder omslag gehanteerd door het Europees Huis van de Auteurs. De eerste vier depots onder omslag (per jaar) blijven gratis voor leden van deAuteurs.

e-dpo hanteert maximale normen inzake beveiliging

De toegang tot en de bewaring van uw werken worden te allen tijde streng beveiligd.

MEER INFORMATIE OVER HET DEPOT

Annelies De Vos
Verantwoordelijke depot & onthaal
adevos@deauteurs.be