Je gaat onderhandelen met een uitgever? Neem dan zeker ons dossier literaire uitgavecontracten  door. Het is een handige gids bij het nalezen of onderhandelen van jouw contracten.

De Vlaamse Auteursvereniging en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) stelden met ondersteuning van deAuteurs een modelcontract voor literaire uitgave op, dat door uitgevers en auteurs kan gebruikt worden. Raadpleeg het hier .
Het contract biedt beide partijen een instrument met algemene principes en afspraken om onderhandelingen te faciliteren met respect voor ieders belang. Het is echter niet afdwingbaar: het staat de partijen vrij om aanpassingen te doen of om een andere deal te sluiten.

deAuteurs biedt haar leden gratis professioneel en juridisch advies o.a. over auteursrecht, mediarecht en onderhandelingen. We lezen contracten voor je na, stellen modelcontracten ter beschikking, adviseren, onderhandelen en bemiddelen in geval van conflicten.

Stuur ons je vraag of contractvoorstel en krijg via een van onze adviseurs een aantal opmerkingen, aanvullingen en suggesties.

deAuteurs neemt de kosten van het eerste anderhalf uur advies op zich. Wanneer het advies meer tijd vergt (wat zeldzaam is voor de eerste lezing van een contract), dient te worden overlegd over de verdere opvolging.

Praktisch

Kijk steeds eerst na of je het antwoord op jouw vraag vindt op onze website (FAQ, juridische dossiers, modelcontracten ).

Aanvragen kan via het formulier voor juridisch advies.

Denk eraan om ons tijdig je vraag te bezorgen. Je dient ongeveer een week te rekenen voor een antwoord.