Indienen dossiers

Download hier het beurzenprogramma 2020

Gelieve jouw dossier in één document (PDF bestand max. 5 pagina’s) te mailen naar beurzen@deauteurs.be

Auteurs kunnen pas twee jaar na de toekenning van een beurs opnieuw een aanvraag indienen voor dezelfde beurs.

Een beurs wordt pas toegekend wanneer de aanvrager zijn lidmaatschap bij deAuteurs formaliseert.

Binnenkort lanceren wij enkele bijkomende beurzen. Hou onze nieuwsberichten in het oog voor meer info.

Voor meer informatie

T +32 (0)2 290 08 09
beurzen@deauteurs.be